Senghor, Sedar Black Ladies, photos by Uwe Ommer.
Tegenwoordige staat van alle volkeren, XIXde deel. Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden Negende deel behelzende eene Beschryving van Zeeland
Galen, Hans, e.a. Friedenreiter und Sendschwert / Burger und Soldaten (Messenger of peace and send sword/ Friedensreiter en Sendschwert / Citizens and soldiers / Burgers en militairen)
JACK BOTERMANS Paper Flight
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes