Bussagli, Marco De Italiaanse Renaissance-architectuur / Italian renaissance architecture / L'architecture de la renaissance italienne / Architektur der renaissance in italien
Manenschijn, Gerrit De mythe van de autonomie
Brons, R.; H. Kunneman (redactie.). Lyotard Lezen: Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit.
Gibbons, Thomas (ed.) Godvrugtige gesprekken tusschen een vader en zyne kinderen. Door den zeer Eerwaarden en Godzaligen Heere Richard Pearsall, Bedienaar des Evangeliums te Taunton in Somersetshire. Uit zyne Nagelatene, en door hem zelven ter Drukperse geschikte Papieren, in ‘t Licht gegeeven door Thomas Gibbons, D.D. Om derzelver aangenaame, leerryken, en stichtenden inhoud, ter bevorderinge van ware Godzaligheid, uit het Engelsch in ‘t Nederduitsch overgezet.
Boer, Theo de; Marc de Smit Van Dale Afkortingen
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes