Het Delfts Orakel, Hugo de Groot 1583-1545, Exhibiton Catalogue Prinsenhof Delft 1983
Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Dingsdag de 20 January 1778. Aansluitend een missieve over de inspektie van de oevers van de Nieuwkoopse poel.
Leyde,ou le portrait d'une ville. (Leiden)
Seder ha-Hagadah le-lel Shimurim = Service for the first two nights of Passover
SOERJOSOEPARTO, RADEN MAS HARYO De grote reis van prins Soeparto (Java-Nederland, 14 juni - 17 juli 1913). Met tekeningen van Hoesein W. Djajadiningrat.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes