RIFKIN, JEREMY. The European Dream: How Europe's Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream.
ROWAN-ROBINSON, MICHAEL. The nine numbers of the cosmos.
OLDENHUIS, F.T. Onrechtmatige daad: aansprakelijkheid voor personen.
KLOMP, R.J.Q. (ED.). Recht van spreken. De Ars Aequi interviews.
GARBER, DANIEL & MICHAEL AYERS (EDS.) The Cambridge history of seventeenth-century philosophy.
RICHTER, SIMON Missing the Breast: Gender, Fantasy, And the Body in the German Enlightenment.
ZEMAN, Z.A.B. De propaganda van de nazi's.
CACHET, ALEXANDER. Politie en sociale controle. Over het effect van het politie-optreden. Een vergelijkend onderzoek naar verkeersdelicten, gezinsgeweld en drugsgebruik.
DASGUPTA, PARTHA. An Inquiry into Well-Being and Destitution.
TEUNISSEN, JAN JOOST & AGE AKKERMAN (EDS.) The crisis that was not prevented : lessons for Argentina, the IMF, and globalisation.
BÖHMER, JOHANN FRIEDRICH. Fontes rerum Germanicum. Geschichtsquellen Deutschlands.
GROEN VAN PRINSTERER, G. Ongeloof en Revolutie : eene reeks van historische voorlezingen.
UNESCO., WORLD HERITAGE = PATRIMONIO MONDIALE = PATRIMOINE MONDIAL. Treasury of world culture : monumental sites .
WERD, MARC DE. De benoeming van rechters : constitutionele aspecten van de toegang tot het rechtersambt in Nederland en in de Amerikaanse deelstaat New York.
HOEKEMA, ANDRÉ J. (EDITOR) Legalising Land Rights: Local Practices, State Responses and Tenure Security in Africa, Asia and Latin America (AUP - Law, Governance, and Development R).
NIESKENS-ISPHORDING, B.W.M. Het fait accompli in het vermogensrecht.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes