Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Aansprakelijkheid
found: 56 books on 4 pages. This is page 1
- Next page

 
Bauw, Eddy.
Onrechtmatige daad : aansprakelijkheid voor zaken.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback. xii,113 pp. (MonografieŽn Nieuw BW B-47). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013050592.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #65489
€  13.50 [Appr.: US$ 14.59 | £UK 11.75 | JP• 2293]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Beekhuis, J.H.
Aansprakelijkheid van rechtspersonen en hare organen voor onrechtmatige daden.
Den Haag : Martinus Nijhoff,1934. Paperback. xii,123 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6947
€  18.00 [Appr.: US$ 19.46 | £UK 15.5 | JP• 3057]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht

 
Bergh, Roger van den ... [et al.]
Aansprakelijkheid : gronden en grenzen.
[S.l.] : Grotius Academie & [Deventer] : Kluwer, 2001. Paperback. [6],154 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026838330.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284625
€  13.50 [Appr.: US$ 14.59 | £UK 11.75 | JP• 2293]
Keywords: RECHT, nederlands recht Nederlands recht

 
Bogaert, Viola van.
De rechter beoordeeld : over aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in civiel- en staatsrechtelijk perspectief.
[Antwerpen & Apeldoorn : Maklu], 2005. Paperback. 572 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789062159970.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #268919
€  30.00 [Appr.: US$ 32.43 | £UK 25.75 | JP• 5094]
Keywords: RECHT RECHT, Nederlands recht

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 411 pp. (Fiscale MonografieŽn, 104). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013001693.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287858
€  35.00 [Appr.: US$ 37.84 | £UK 30 | JP• 5944]
Keywords: RECHT,

 
Booij, Johan Arnoud.
Aansprakelijkheid van bestuurders voor belastingschulden.
Rug verkleurd. Stempel. Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. 411 pp. (Fiscale MonografieŽn, 104). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - In deze monografie staat de aansprakelijkheid van bestuurders voor niet-betaalde belastingschulden van rechtspersonen en personenvennootschappen centraal. Het gaat hierbij niet alleen om formele bestuurders van deze lichamen, maar ook om diegenen die mede het beleid in een lichaam kunnen bepalen, zoals onder meer (meerderheids-)aandeelhouders, vennoten van Vof's en maten van maatschappen. Naast de specifieke bepalingen in de Invorderingwet 1990 betreffende de aansprakelijkheid van bestuurders en aandeelhouders, worden de civielrechtelijke mogelijkheden behandeld die de ontvanger heeft om op grond van het open systeem bestuurders en aandeelhouders aansprakelijk te stellen. In het hoofdstuk waarin de formele aspecten betreffende de aansprakelijkheid wordt besproken, wordt uitgebreid ingegaan op de Wet Wijziging Invorderingswet 1990, op grond waarvan met ingang van 1 december 2002 de aansprakelijkheidsprocedures zijn gewijzigd. De bestaande regelingen worden eerst van commentaar voorzien. Daarna wordt stilgestaan bij de rechtsgrond van de verschillende regelingen en wordt geanalyseerd of de betreffende regelingen al dan niet aan de door de wetgever gestelde doelstellingen voldoen. De monografie wordt afgesloten met een voorstel voor een alternatieve regeling betreffende bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden. ISBN 9789013001693.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290596
€  30.00 [Appr.: US$ 32.43 | £UK 25.75 | JP• 5094]
Keywords: RECHT,

 
Boom, W.H. van; C.E.C. Jansen & J.V. Weijnen (eds.)
Aanbesteding en aansprakelijkheid : preventie, vergoeding en afwikkeling van schade bij aanbestedingsgeschillen.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2001. Paperback. xii,183 pp. (Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054541189.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #284570
€  13.50 [Appr.: US$ 14.59 | £UK 11.75 | JP• 2293]
Keywords: RECHT, nederlands recht

 
Borre, Tom Vanden
Efficiënte Preventie en Compensatie van Catastroferisico's: het voorbeeld van schade door kernongevallen.
Antwerpen: Intersentia,2001. Paperback. xxiv,835 pp. ill. (Energie & recht, 4). Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789050951746.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #139559
€  40.00 [Appr.: US$ 43.24 | £UK 34.25 | JP• 6793]
Keywords: RECHT, aansprakelijkheid, liability Nederlands recht

 
Buren-Dee, J.M. van ... [et al.]
Tussen de polen van bescherming en vrijheid : aspecten van aansprakelijkheid.
Antwerpen : Intersentia , 1998. Paperback. xviii,275 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Opstellen geschreven ter gelegenheid van het feit dat het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht in 1998 gedurende 40 jaar de naam van Molengraaff draagt. ISBN 9789050950398.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #175326
€  13.50 [Appr.: US$ 14.59 | £UK 11.75 | JP• 2293]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Cleiren, C.P.M., R.M.G.E. Foqué ... [et al.] (eds.)
Voor risico van de overheid? : vooruitzichten van de aansprakelijkheid van de overheid in bestuurs-, straf- en civielrechtelijk perspectief.
Rotterdam : Sanders Instituut & [Deventer] : Gouda Quint, 1996. Paperback. x,322 pp. (SI-EUR-reeks, 13). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Resultaat van studiedag op 24 maart 1995 binnen het onderzoeksprogramma 'De rechtsbetrekking als gemeenschappelijke noemer van bestuursrecht, strafrecht en privaatrecht' in de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ISBN 9789038705101.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261844
€  18.00 [Appr.: US$ 19.46 | £UK 15.5 | JP• 3057]
Keywords: RECHT, Nederlands recht *2006-100 ned. recht

 
Creveld, Isidore van.
Aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor onrechtmatige daden volgens privaatrecht.
Amsterdam : Van Creveld, 1912. Paperback. xv,272 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Bookplate W.G. Vegting. Spine strnghtened. Library stamps. Tape remains on cover. Rare. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #230323
€  30.00 [Appr.: US$ 32.43 | £UK 25.75 | JP• 5094]
Keywords: RECHT RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Dam, C.C. van.
Aansprakelijkheid voor nalaten : een rechtsvergelijkend onderzoek naar plaats en inhoud van zorgvuldigheidsnormen die verplichten tot een doen. Preadvies.
Deventer : Kluwer,1995. Paperback. viii,106 pp. (Nederlandse vereniging voor rechtsvergelijking, 52). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026828164.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #141767
€  12.50 [Appr.: US$ 13.51 | £UK 10.75 | JP• 2123]
Keywords: RECHT, Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking *2006-100 aa

 
Dam, C.C. van.
Aansprakelijkheidsrecht : een grensoverschrijdend handboek.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2000. Orig. cloth binding. xxvii,510 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054540878.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #216246
€  28.00 [Appr.: US$ 30.27 | £UK 24 | JP• 4755]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Dam, C.C. van.
Aansprakelijkheidsrecht. Deel 1 : Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2015. 2e druk. Orig. cloth binding. 255 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - In dit eerste deel - Rechtsbescherming, rechtsmiddel en rechtsherstel - staat het schadevergoedingsrecht centraal. Behandeld worden onder meer overlijdensschade, psychische schade, affectieschade, zorgkosten, smartengeld en voordeeltoerekening. Schadevergoeding is een middel om een geschonden recht of belang te herstellen. Als een recht of belang is geschonden, moet een effectieve reactie (remedie) volgen, ook als geen sprake is van meetbare schade. In dit handboek staan deze remedies centraal, waarbij het niet alleen gaat om schadevergoeding maar ook om erkenning of excuses. Een remedie is alleen mogelijk als de toegang tot de rechter en een eerlijke procedure zijn gegarandeerd. Dit is het eerste handboek waarin het schadevergoedingsrecht wordt behandeld in samenhang met procedurele aspecten zoals verjaring, belang, immuniteit, buitengerechtelijke kosten en proceskosten. Eveneens nieuw in dit handboek is de geÔntegreerde behandeling van het schadevergoedingsrecht en de bescherming van fundamentele rechten. Er is daarom ruime aandacht voor de vraag hoe het EVRM doorwerkt in het schadevergoedingsrecht. De nadruk ligt op de rechten op leven (art. 2), menselijke waardigheid (art. 3), eerlijke procedure (art. 6) en privťleven (art. 8). ISBN 9789462900653.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288461
€  20.00 [Appr.: US$ 21.62 | £UK 17.25 | JP• 3396]
Keywords: RECHT, burgerlijk recht Nederlands recht

 
Dam, Martien van
Verkeersongevallen : een rechtseconomisch, empirisch en positiefrechtelijk onderzoek naar de werking van aansprakelijkheid, verzekering en veiligheidsregulering in het verkeer.
Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2001. XXV, 675 p. (Juridische dissertaties) Proefschrift Universiteit Maastricht. Met lit. opg. Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054541493.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #150153
€  25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP• 4245]
Keywords: RECHT, aansprakelijkheid, liability

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | - Next page