Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Bestuurskunde
found: 66 books on 5 pages. This is page 1
- Next page

 
Aarts, Cornelis Wilhelmus Antonia Maria.
Bodemverontreiniging en collectieve actie.
Enschede : Universiteit Twente, Faculteit Bestuurskunde, 1990. Paperback. xiv,322 pp. (Bestuurskunde Twente). Proefschrift Universiteit Twente. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #205290
€  15.00 [Appr.: US$ 16.11 | £UK 12.75 | JP¥ 2546]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: , bestuurskunde

 
Baas, J.H. de.
Bestuurskunde in hoofdlijnen : invloed op beleid.
Groningen : Wolters-Noordhoff, cop. 1995. Paperback.360 p. : ill. ; 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De tijd dat overheidsbeleid achter een bureau werd gemaakt, ligt achter ons. In veel beleidsprocessen is een groot aantal actoren betrokken, met uiteenlopende doelen. De maakbaarheid van het beleid lijkt hiermee in het geding gekomen. Dit boek geeft inzicht in de achtergronden en de consequenties van deze ontwikkeling. Het boek behandelt de hoofdlijnen van de bestuurskunde en daarmee de verschijnselen die het meest wezenlijk zijn voor het openbaar bestuur: politiek, democratie, markt en publieke sector, organiseren en reorganiseren, besluitvormingstechnieken en beleidsvorming in netwerksituaties. Het vertrekpunt is steeds de invloed die deze verschijnselen hebben op het overheidsbeleid. Er wordt een visie ontwikkeld op het karakter en het functioneren van het openbaar bestuur, uitgaande van een driedeling in eenvoudige, minder eenvoudige en complexe situaties. Voor elk van deze situaties wordt een beleidsstrategie gepresenteerd, die direct toegepast kan worden in de bestuurspraktijk. ISBN 9789001050900.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73296
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 10.75 | JP¥ 2122]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde staats- & bestuursrecht

 
Bailey, Elizabeth E. & Janet Rothenberg Pack (eds.)
The political economy of privatization and deregulation.
Aldershot : Edward Elgar, cop. 1995. Orig. cloth binding. Stamp. XXII, 639 p. : ill. ; 25 cm. An Elgar reference collection. (The international library of critical writings in economics ; 44). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9781852788315.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #218787
€  40.00 [Appr.: US$ 42.95 | £UK 34 | JP¥ 6790]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: , bestuurskunde

 
Ballegooij, G.A.C.M. van ... [et al.].
Bestuursrecht in het Awb-tijdperk.
Deventer : Kluwer, 2004. 5e druk. Hardcover. xxviii,300 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . ISBN 9789026837227.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #240155
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 10.75 | JP¥ 2122]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde staats- & bestuursrecht

 
Bekkers, V.J.J.M.
Brussel en Nederland : tegenliggers , spookrijders of reisgenoten ? : implementatie van EG-regelingen in de Nederlandse rechtsorde.
Zwolle : W.E.J . Tjeenk Willink, 1993. Paperback. Stamps. XV, 225 p. ; 25 cm. Uitg. van: Schoordijk Instituut. (Centrum voor wetgevingsvraagstukken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027137401.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #218827
€  13.50 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 11.5 | JP¥ 2292]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT RECHT, bestuurskunde nederlands recht

 
Berge, J.B.J.M. ten.
Grensverleggend bestuursrecht : opstellen voor prof. mr. J. B. J. M. ten Berge ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar staats- en bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht.
Onder red. van G.H. Addink ... [et al.] Alphen aan den Rijn : Kluwer, c2008. Paperback. XIII, 514 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013053227.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #104095
€  18.00 [Appr.: US$ 19.33 | £UK 15.25 | JP¥ 3056]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT RECHT, bestuursrecht

 
Raad voor het Openbaar Bestuur.
Trias informatica : ICT en overheid in vogelvlucht.
Den Haag : Raad voor het Openbaar Bestuur , 2003. Paperback. 242 pp. 24 cm. Stempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789059910010.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #30596
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 10.75 | JP¥ 2122]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde

 
Beukenholdt-ter Mors, M.A
Barrières voor meisjesonderwijs : besluitvorming ten aanzien van voortgezet onderwijs aan meisjes in Den Haag en Rotterdam van 1850 tot 1920.
Delft : Eburon, 1998. Paperback.227 p. : tab. ; 24 cm. Ook verschenen als proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, 1998. Met samenvatting in het Engels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789051666359.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #81033
€  13.50 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 11.5 | JP¥ 2292]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: , bestuurskunde

 
Blanc, Neil le.
Transformatie van zorgsystemen : structuur, dynamiek en transformatie.
Delft: Eburon, 1993. Paperback. 528 pp. Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789051663631.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #125784
€  15.00 [Appr.: US$ 16.11 | £UK 12.75 | JP¥ 2546]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: , bestuurskunde

 
Bouter, Aart.
Gelijkheid en voortreffelijkheid : een waardering van het westerse gelijkheidsideaal.
Delft: Eburon, 1994. Paperback. 415 pp. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. With a summary in English : Equality and quality of life : an assesment of the western ideal of equality. ISBN 9789051663747.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #121819
€  18.00 [Appr.: US$ 19.33 | £UK 15.25 | JP¥ 3056]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: PHILOSOPHY, bestuurskunde

 
Boxum, J.L.
Algemene wetgeving voor zelfstandige bestuurslichamen.
Deventer : Kluwer,1997. Paperback. xii,332 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293887
€  15.00 [Appr.: US$ 16.11 | £UK 12.75 | JP¥ 2546]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde staats- & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Brasz, H.A., A. Kleijn & J. in't Veld
Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
Arnhem: VUGA-Boekerij, 1962. Orig. cloth binding. Dustjacket. 394 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #138843
€  13.50 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 11.5 | JP¥ 2292]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde

 
Brasz, H.A., A. Kleijn & J. in't Veld
Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
Den Haag: VUGA, 1975. 3e druk. Paperback. xiv,440 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060958926.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #159698
€  13.50 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 11.5 | JP¥ 2292]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT, bestuurskunde

 
Buuren, P.J.J. van ... [et al.].
Kroonberoep en Arob-beroep. Rapport vakgroep bestuursrecht en bestuurskunde Groningen naar de verschillen tussen Kroonberoep en Arob-beroep.
Deventer : Kluwer,1981. Paperback. 325 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026812699.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #65762
€  12.50 [Appr.: US$ 13.42 | £UK 10.75 | JP¥ 2122]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: RECHT RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Depla, Paul.
Technologie en de vernieuwing van de lokale democratie : vervolmaking of vermaatschappelijking.
Den Haag : VUGA, 1995. Paperback. xii,321 pp. Proefschrift. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #219130
€  15.00 [Appr.: US$ 16.11 | £UK 12.75 | JP¥ 2546]
Catalogue: Bestuurskunde
Keywords: , bestuurskunde

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - Next page