Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Inkomstenbelasting
found: 15 books

 
Blokland, T.
Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Deventer: Kluwer,1985. Paperback. 397 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020009361.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #210926
€  8.50 [Appr.: US$ 9.26 | £UK 7.75 | JP• 1191]
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Blokland, T.
Winst uit aanmerkelijk belang : de aanmerkelijk belang-regeling in de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
Deventer: Kluwer,1999. 3e herziene druk. Paperback. 530 pp. (Fiscale MonografieŽn, 19). Geplastificeerd exemplaar. Bibliotheekstempels. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . - De regeling van Winst uit aanmerkelijk belang is in de Wet op de inkomstenbelasting 1964, ingrijpend herzien door de Wet van 13 december 1996, Stb.652. De winst uit aanmerkelijk belang omvat ingaande 1997 de reguliere voordelen zoals dividenden uit aandelen en winstbewijzen, alsmede de vervreemdingsvoordelen, op aandelen en winstbewijzen en vorderingen en opties. Huwelijk, overlijden, fusie, vruchtgebruik en emigratie nemen bij dat alles een belangrijke en niet steeds eenvoudige plaats in. Van een aanmerkelijk belang is sprake bij een belang van 5% of meer in de vennootschap. Deze monografie behandelt de aanmerkelijk belangregeling integraal. Een en ander wordt ondersteund door uitgebreide registers. Literatuur en rechtspraak zijn verwerkt tot en met februari 1999. ISBN 9789020019322.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287085
€  10.00 [Appr.: US$ 10.9 | £UK 9 | JP• 1401]
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Brouwer, J.Th.L.
Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na de Brede herwaardering.
Deventer : Kluwer,1993. Paperback. xxxii,250 pp. Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020016222.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #54804
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP• 2101]
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Brouwer, J.Th.L.
Het begrip levensverzekering in de inkomstenbelasting na de Brede herwaardering.
Deventer : Kluwer,1993. Paperback. xxxii,250 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283108
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP• 2101]
Keywords: RECHT, belastingrecht *2006-100 belastingrecht

 
Brunt, J.
Verliesverrekening : facetten van problemen rond de inkomstenbelasting.
Deventer : FED, 1985. 2e druk. Paperback. 80 pp. (Fed's fiscale brochures, IB: 2.6.). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060023211.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280357
€  8.00 [Appr.: US$ 8.72 | £UK 7.25 | JP• 1121]
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Creusen, E.M.G.
Inkomsten uit andere arbeid : aspecten van de heffing van inkomstenbelasting over voordelen uit niet in dienstbetrekking verrichte werkzaamheden en diensten
Arnhem : Gouda Quint, 1981. Paperback. [8],137 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060002230.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283120
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP• 1681]
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Gubbels, Nicole C.G.
Samenlevingsverbanden in de inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting.
Deventer : Kluwer, 2011.Paperback. 625 pp. Proefschrift Universiteit van Tilburg. Nederlandse tekst. Conditie : als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #267178
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 18 | JP• 2802]
Keywords: RECHT,

 
Heithuis, E.J.W., P. Kavelaars & B.F. Schuver.
Inkomstenbelasting. 4e, herziene druk.
Deventer : Kluwer, 2008. 4e, herziene druk. xxv,744 pp. (Fiscale studieserie, 35). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789013056433.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #40829
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 18 | JP• 2802]
Keywords: RECHT,

 
Niessen, R.E.C.M.
Het lijfrenteregime in de inkomstenbelasting.
Deventer : Kluwer,1986. Paperback. 128 pp. (Fiscale MonografieŽn, 41) Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020010329.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283116
€  9.00 [Appr.: US$ 9.81 | £UK 8.25 | JP• 1261]
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Scholtens, Hendrik.
Heffing van inkomstenbelasting bij overlijden. Diss.
Rotterdam,1957. Paperback. 104 pp. Proefschrift Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #42875
€  8.50 [Appr.: US$ 9.26 | £UK 7.75 | JP• 1191]
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Smit, J.A.
De inkomstenbelasting als aanslagbelasting.
Deventer : FED, 1996. 2e druk. Paperback. 134 pp. (Fed's fiscale brochures, IB). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060025833.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280393
€  8.00 [Appr.: US$ 8.72 | £UK 7.25 | JP• 1121]
Keywords: RECHT, *2006-100 belastingrecht

 
Treub, M.W.F.; Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië.
Nota van Mr. M.W.F. Treub, Voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, over den Inkomstenbelasting, de Extrawinstbelasting en de Overwinstbelasting van Naamlooze Vennootschappen, de Productenbelastingen en de Uitvoerrechten op Producten.
Den Haag ; Mouton, 1922. Orig. wrappers. 122,[4] pp. With 4 folded tables. Spine ends damaged. Wrappers bit frayed. 31x22,5 cm. (Ondernemersraad voor Nederlandsch-IndiŽ). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #169306
€  20.00 [Appr.: US$ 21.79 | £UK 18 | JP• 2802]
Keywords: RECHT, *2006-100 indonesian law

 
Vijfeijken, I.J.F.A. van
(red.). Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding.
Amersfoort : Sdu fiscale & financiele uitgevers, c2007. 2e druk. Paperback. 320 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789064762000.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #259419
€  12.00 [Appr.: US$ 13.07 | £UK 10.75 | JP• 1681]
Keywords: RECHT,

 
Weerepas, M.J.G.A.M.
Beginselen van de inkomstenbelasting en de praktijk van de wetgeving.
Arnhem: Gouda Quint,1995. Paperback. xii,331p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. (Fiscaal-Wetenschappelijke Reeks, no. 2.).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #72167
€  15.00 [Appr.: US$ 16.34 | £UK 13.5 | JP• 2101]
Keywords: RECHT, belastingrecht

 
Wisseling, M.A.
Liquidatiewinst. De heffing van inkomstenbelasting bij het geheel of gedeeltelijk staken van een onderneming en bij afrekening zonder staking. 5e herziene druk.
Deventer,Kluwer,1976. 311p. (Fisc.Monogr. 1) Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #19668
€  18.00 [Appr.: US$ 19.61 | £UK 16.25 | JP• 2522]
Keywords: RECHT, economics

| Pages: 1 |