Kloof Booksellers & Scientia Verlag : Bestuursprocesrecht
found: 20 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
Berge, J.B.J.M. ten (e.a.)
Het bestuursprocesrecht : ervaringen met de Awb.
Deventer : W.E.J. Tjeenk Willink,1996. Paperback. xxii,452 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027145215.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #148747
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, Awb (Algemene wet bestuursrecht) staats- & bestuursrecht

 
Berge, J.B.J.M. ten ... [et al.] (red.)
Nieuw bestuursprocesrecht : bijdragen van het op 21 november 1991 te Maastricht gehouden wetenschappelijk congres over de regeringsvoorstellen inzake een nieuw bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer , 1992. Paperback. ix,335 pp. 25 cm. (Wetenschappelijke reeks / Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Limburg). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026822414.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #33
€  18.00 [Appr.: US$ 19.52 | £UK 15.5 | JP• 3065]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staats- & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
Bolt, Kornelia Frederika.
Het rechterlijke toetsingsmoment in het bestuursprocesrecht.
[Den Haag : Boom Juridische uitgevers], c2005. Paperback. 293 pp. (CRBS-dissertatiereeks ; [nr. 19]). Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054546375.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #248336
€  20.00 [Appr.: US$ 21.69 | £UK 17.25 | JP• 3405]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Breeuwsma, C.M. ... [et al.]
Arob-praktijken : over ontstaan en afloop van bezwaarschriftenprocedures ingevolge de Wet Arob in de gemeentelijke bestuurspraktijk.
Deventer : Kluwer , cop. 1984. Paperback. xvii,391 pp. 25 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026814716.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #44
€  13.50 [Appr.: US$ 14.64 | £UK 11.5 | JP• 2298]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursprocesrecht nederlands recht

 
Brugge, T. ter ... [et al.]
Kroongeschillen en het nieuwe bestuursprocesrecht : evaluatie van de tijdelijke wet kroongeschillen.
Deventer : Kluwer , 1991. Paperback. xi,343 pp. 24 cm. (Publikaties van de Vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde Groningen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Rapport in opdracht van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. ISBN 9789026821448.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #146387
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2009. 3e druk. Paperback. 453 pp. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789089741073.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #74940
€  15.00 [Appr.: US$ 16.27 | £UK 13 | JP• 2554]
Keywords: RECHT, bestuursrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Damen, L.J.A.
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2002. 1e druk. Paperback. 355 p. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054542544.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #194362
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT,

 
Damen, L.J.A. ... [et al.]
Bestuursrecht. Deel 2: Rechtsbescherming tegen de overheid : bestuursprocesrecht. 2e druk.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2006. 2e druk. Paperback. 393 pp. : ill. ; 24 cm. Met lit. opg., reg. (Boom juridische studieboeken). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054544913.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276494
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT RECHT, bestuursrecht

 
Galen, A.G. van.
Met zin en verstand : opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van mr. A.G. van Galen als president van Centrale Raad van Beroep op 13 november 1995.
Deventer : Kluwer, cop. 1995. Gebonden. x,156 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789031213405.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #57594
€  13.50 [Appr.: US$ 14.64 | £UK 11.5 | JP• 2298]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht staatsrecht & bestuursrecht

 
Griend, B.J. van der.
Trechters in het bestuursprocesrecht.
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2007. Paperback. xiv,391 pp. Proefschrift Universiteit Utrecht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054549512.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #256018
€  18.00 [Appr.: US$ 19.52 | £UK 15.5 | JP• 3065]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

 
Jansen, A.M.L.
Constitutionalisering van het bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer, 2004. Paperback. iii,135 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 65). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Bevat tevens: Verslag van het debat over het preadvies 'Constitutionalisering van het vermogensrecht' van J.M. Smits, op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking 16 december 2003 te Amsterdam. Verslag van het debat over het preadvies 'Publiciteit met betrekking tot onroerende zaken, in het bijzonder in verband met publiekrechtelijke beperkingen : een vergelijking tussen het Nederlandse, Duitse, Franse en Italiaanse recht' van P.H.M. Gerver, ... ISBN 9789013021745.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #261790
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, *2006-100 aa Preadviezen Nederlandse Vereniging voor rechtsvergelijking

 
Jong, Klaske Aemilia Wilhemina Maria de.
Snel, eenvoudig en onkostbaar : over continuïteit en verandering in de aard en de inrichting van het bestuursprocesrecht in de periode 1815 tot 2015.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers, 2015. Paperback. xiii,430 pp. Proefschrift Universiteit van Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - De memorie van toelichting bij de Awb noemt het bestuursprocesrecht van voor 1994 het 'klassieke' bestuursprocesrecht. In de afgelopen twintig jaar is het bestuursprocesrecht als gevolg van subjectivering, finalisering, en de nadruk op effectiviteit en efficiŽntie, sterk veranderd. Deze veranderingen worden vaak toegeschreven aan het primair stellen van de rechtsbeschermingsfunctie in het nieuwe uniforme bestuursprocesrecht. Ten tijde van de invoering van de Awb was echter niet zo duidelijk wat de gevolgen hiervan zouden zijn. Verondersteld kan worden dat meerdere factoren van invloed zijn geweest op de recente ontwikkelingen in het bestuursprocesrecht. In dit boek is onderzocht in hoeverre een verklaring kan worden gevonden in de geschiedenis van het bestuursprocesrecht, met name de wetsgeschiedenissen van de Wet op de Raad van State (vanaf 1861) en de Beroepswet (vanaf 1902). Onderzocht is hoe een drietal elementen van de inrichting van de procedure: de feitenvaststelling, de bepaling van de omvang van het geding en het zelf in de zaak voorzien door de rechter, zich hebben ontwikkeld in relatie tot opvattingen over de functie van het bestuursprocesrecht, de rol van de rechter en het vereiste dat het bestuursprocesrecht snel, eenvoudig en goedkoop dient te zijn. ISBN 9789462901629.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #232854
€  35.00 [Appr.: US$ 37.96 | £UK 30 | JP• 5959]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht

 
Kleijn, G.P.
Rechtsbescherming : bestuursrechtspraak en bestuursprocesrecht.
Deventer : Kluwer, c1994. Paperback. xvi,137 pp. (MonografieŽn Awb. A ; 3b). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026825163.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #238301
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, staats- & bestuursrecht Nederlands recht

 
Schreuder-Vlasblom, M.
Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure.
Deventer : Kluwer, 2003. Paperback. xvi,440 pp. (MonografieŽn Algemene wet bestuursrecht. A-serie ; 3). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013006063.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #213682
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, bestuursprocesrecht

 
Spoel, R. van der (e.a.)
Grieven in het bestuursprocesrecht : het grievenstelsel in het licht van 5 jaar Vreemdelingenwet 2000 en het algemeen bestuursrecht.
[Den Haag] : [Raad van State], 2008. Paperback. 103 pp. 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : . Contents : R.W.L. Loeb. Voorwoord -- R. van der Spoel. Het grievenstelsel in historisch perspectief. -- H.G. Lubberdink. Het grievenstelsel in de rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. -- J.C.A. de Poorter. Het grievenstelsel in intern rechtsvergelijkend perspectief. -- M. Schreuder-Vlasblom. Naar een voltooid appel: de bijdrage van het vreemdelingenappel aan de verdere ontwikkeling van het algemene bestuursrechtelijke hoger beroep. -- E.M.H. Hirsch Ballin. Nabeschouwing.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #227098
€  12.50 [Appr.: US$ 13.56 | £UK 10.75 | JP• 2128]
Keywords: RECHT, staatsrecht & bestuursrecht staats- & bestuursrecht

| Pages: 1 | 2 | - Next page