found: 106 books on 8 pages. This is page 1
- Next page

 
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
Brussel : bij Brest van Kempen, 1829. 2e druk. Modern halfcloth binding. xiii,326,[1]. With frontispiece illustration and illustration on title-page. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275046
€  80.00 [Appr.: US$ 77.32 | £UK 71.75 | JP¥ 11185]
Catalogue: STRAFRECHT
Keywords: RECHT RECHTSGESCHIEDENIS, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland strafrecht

 
Bijdragen tot het oude strafregt in België ; gevolgd door eenige merkwaardige vonnissen van vroegere tijden, van allerlei aard.
Brussel : bij Brest van Kempen, 1829. 2e druk. Later hardcover binding. xiii,326,[1]. With frontispiece illustration and illustration on title-page. Some browning & foxing, Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #277720
€  75.00 [Appr.: US$ 72.49 | £UK 67.5 | JP¥ 10486]
Keywords: RECHT RECHTSGESCHIEDENIS, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland

 
[Legal dictionary].
Nederlandsch placaat- en rechtskundig woordenboek; : behelzende al het geen, door de hoog mog. heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, en de edele groot mog. heeren Staaten van Holland, Zeeland en West-Vriesland, zedert de vroegste tijden, over allerleije zaaken, bij placaaten, resolutien en ordonnantien vastgesteld is. Alsmede de oude wetten, privilegien en costumen van deze landen en van derzelver onderhorige steden, dorpen en heerlijkheden.
te Amsterdam en Dordrecht: bij Allart, de Leeuw en Krap, 1791-1797. Complete in 5 volumes; [vi],580; [iv], 530; [iv], 610; [iv],397; [6],900,28 pp. Contemporary paper over boards. Red letterpiece. 4to, 26 cm. Bit worn and soiled. Internally clean with some occasional browing, very good set. First and only edition. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Comprehensive dictionary of 18th century and older Dutch legal and administrative subjects, alphabetically arranged and within each entry chronologically. Listing national. regional and local edicts and other regulations on a theme since approximately the 13th century. Entries from a few lines to many pages, mainly on legal topics, but also on political as well as military, commercial and social matters. In volume 5 the anonymous author claims to have been able to compile such a vast reference work because he was in exile during the Orangist counter revolution of 1887.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289805
€  320.00 [Appr.: US$ 309.29 | £UK 287 | JP¥ 44739]
Keywords: RECHT, dictionary history of law, Netherlands Nederlands recht

 
Aa, H. (red.)
Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798. I: Stukken van algemene aard, de gedrukte ontwerpen van 1804 en hun voorgeschiedenis.
Utrecht: Kemink,1968. Paperback. xvi,582p. (Werken der Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht, 3e Reeks 22-I). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #14828
€  18.00 [Appr.: US$ 17.4 | £UK 16.25 | JP¥ 2517]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Ahsmann, Margreet & Robert Feenstra.
Bibliografie van Hoogleraren in de Rechten aan de Leidse Universiteit tot 1811.
Amsterdam : Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 1984. Paperback. 378 pp. (Geschiedenis der Nederlandsche rechtswetenschap ; deel 7. Bibliografie Nederlandse rechtswetenschap tot 1811 ; afl. 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9780444856036.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #31074
€  35.00 [Appr.: US$ 33.83 | £UK 31.5 | JP¥ 4893]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland history of law rechtsgeschiedenis NL legal bibliography rechtsgeschiedenis NL

 
Ahsmann, Margreet J.A.M.
Collegia en colleges : juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
Groningen : Wolters-Noordhoff,1990. Paperback. xii,641 pp. Net exemplaar. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789062431144.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #35383
€  10.50 [Appr.: US$ 10.15 | £UK 9.5 | JP¥ 1468]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Beelaerts van Blokland, F. ... et al.
Van oorlog en vree : gedenkboek voor den vrede van Munster, 1648-1948.
Voorwoord van F. Beelaerts van Blokland ; [introduction par K.E. Oudendijk] ; [contributions: J.C.H. de Pater, P. Geyl, J.A. van Hamel ... et al.] Assen : Born, 1948. Orig. cloth binding. Dustjacket (chipped). 192 pp. 27 cm Ills. Binding bit stained. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. - Uitgegeven in opdracht van het Alg, Nederlandsch Verbond.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #53104
€  15.00 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 13.5 | JP¥ 2097]
Keywords: HISTORY, rechtsgeschiedenis Vrede van Münster rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Berns, Johan Leonard.
Het landrecht van Veluwe en Veluwezoom van 1593.
Arnhem : Gouda Quint, 1884. Paperback. xvi,141 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Modern covers with orig. frontcover pasted on. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #36056
€  20.00 [Appr.: US$ 19.33 | £UK 18 | JP¥ 2796]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Blaas, P.B.M.
Henk Hoetink (1900-1963), een intellectuele biografie : recht en geschiedenis.
Hilversum : Verloren, 2010. Paperback. 184 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. - De rechtsgeleerde H.R. Hoetink (1900-1963), van 1929 tot 1934 hoogleraar aan de Rechtshogeschool van Batavia en nadien aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam, was iemand met uitgesproken opvattingen. Zo sloot hij zich in Indië niet aan bij zijn 'neo-ethische' collega s, verenigd in De Stuw. Terug in Nederland werd hij lid van het Comité van Waakzaamheid. Tijdens de oorlog verbleef hij drie maanden als gijzelaar in het kamp Amersfoort en dook daarna onder. In 1946 werd hij de eerste voorzitter van het Humanistisch Verbond. Als rector magnificus van de UvA kreeg hij te maken met de kwestie Suys, die hem in conflict bracht met zijn vriend Jan Romein. Hoetinks humanistische levensovertuiging wordt in deze intellectuele biografie nader toegelicht en in een breder filosofisch kader geplaatst. Daarnaast is er veel aandacht voor zijn standpunten inzake methodologie en geschiedtheorie, waarmee hij als jurist en rechtshistoricus een geheel eigen richting insloeg. ISBN 9789087042066.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #225011
€  10.50 [Appr.: US$ 10.15 | £UK 9.5 | JP¥ 1468]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Blécourt, A.S. de & N. Japikse.
Klein Plakkaatboek van Nederland : verzameling van ordonnantiën en plakkaten betreffende regeeringsvorm, kerk en rechtspraak (14e eeuw tot 1749).
Groningen & Den Haag: J.B. Wolters,1919. Orig. cloth binding. viii,383 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #157822
€  25.00 [Appr.: US$ 24.16 | £UK 22.5 | JP¥ 3495]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis NL

 
Boné, Emese Klára Erzsébet von.
De familieraad in Nederland 1811-1838,
Rotterdam : Juridisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, cop. 1992. Paperback. 237 pp. (Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Serie proefschriften ; 2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789068560336.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #216787
€  15.00 [Appr.: US$ 14.5 | £UK 13.5 | JP¥ 2097]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Breugel Douglas, Robert van.
Over het adelsregt in de Nederlanden.
Den Haag : Martinus Nijhoff, 1867. Contemp. halfcloth library binding. 137,18 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat ook : Over adelijke titels erfelijk volgens regt van eerstgeboorte / Robert van Breugel Douglas (1791-1873); en: Regt van eerstgeboorte in Nederland, in verband met de grondwet / Willem Jan d' Ablaing van Giessenburg Baron (1812-1892).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192058
€  20.00 [Appr.: US$ 19.33 | £UK 18 | JP¥ 2796]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Brink, H. van den (e.a.)
(red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1977. Orig. cloth binding. Dustjacket. viii,193 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027112903.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83288
€  10.50 [Appr.: US$ 10.15 | £UK 9.5 | JP¥ 1468]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

 
Brood, Paul.
Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822.
Meppel : Boom,1992. Paperback. 221p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789053520055.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #82211
€  12.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 11 | JP¥ 1678]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht

 
Brüggemann, G.W.F. & E.C. Coppens.
Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
Zutphen : Walburg Pers,1985. Paperback. viii,151 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060114285.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6915
€  12.00 [Appr.: US$ 11.6 | £UK 11 | JP¥ 1678]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

| Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - Next page

New search  -