found: 126 books on 9 pages. This is page 6
Previous page - Next page

 
Kuys, Jan.
De ambtman in het kwartier van Nijmegen (ca. 1250-1543).
Nijmegen : Gerard Noodt Instituut, 1987. Paperback. xii,430 pp. (Publicaties van het Gerard Noodt Instituut, 10). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789071478031.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #277865
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP¥ 3282]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis NL history of law, Netherlands

 
Landman, A.
Schets der staatsinrichting van de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
Tiel : D. Mijs, 1906. Modern cloth binding. 66,[2] pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275883
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2051]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Langemeijer, G.E.
De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij,1963. Paperback. 135 pp. Index. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, VI). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #8447
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.75 | JP¥ 2215]
Keywords: RECHT, history of law, Rechtsgeschichte rechtsgeschiedenis, Nederland Nederlands recht

 
Lichtenauer, W.F.
Geschiedenis van de wetenschap van het Handelsrecht in Nederland tot 1809.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uitgevers Mij.,1956. Paperback. 251 pp. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap, V, 1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #16193
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2051]
Catalogue: Handelsrecht
Keywords: RECHT, handelsrecht rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Lijten, M.J.H.A.
Het burgerlijk proces in Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1530-1811.
Assen : Van Gorcum,1988. Paperback. xxvi,292p. (Brabantse Rechtshistorische Reeks 2). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789023223078.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #81452
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2051]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Brabant (provincie) rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Linden, H. van der.
Ter recognitie : opstellen aangeboden aan prof. mr. H. van der Linden bij zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit.
Redactie : C. Streefkerk & S. Faber. Hilversum : Uitgeverij Verloren , 1987. Orig. cloth binding. 477 pp. 25 cm. Bibliografie H. van der Linden: p. [471-474]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789065503077.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #169339
€  15.00 [Appr.: US$ 16.06 | £UK 13 | JP¥ 2461]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis NL history of law, Netherlands

 
Lintelo de Geer, B.J.
Onuitgegeven landregt van Drenthe van 17 Febr. 1614
Medegedeeld eb toegelicht door Mr. B.J. Lintelo van Geer. Overdruk : Nederlandsch Regt en Wetgeving : Nieuwe bijdragen 3 (1853) & 4 (1854). pp. 209-246, 161-229. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275976
€  15.00 [Appr.: US$ 16.06 | £UK 13 | JP¥ 2461]
Keywords: RECHT RECHT, Drente rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Linthorst Homan, J.
Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
Haarlem : H.D. Tjeenk Willink , 1934. Modern cloth binding. xv,588 pp., [14] pp. platen. 25 cm. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Orig.cover pasted on. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275932
€  30.00 [Appr.: US$ 32.12 | £UK 25.75 | JP¥ 4923]
Keywords: RECHT RECHT, history of law, Rechtsgeschichte Drente rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis NL

 
Lokin, J.H.A. & C.J.H. Jansen.
Tussen droom en daad : de Nederlandse Juristen Vereniging 1870-1995.
Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink,1995. Hardbound. xiv,280p. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789027142016.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #47217
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2051]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands nederlands recht

 
Lucas, J.J.A.
Veerrechten naar het Keizerlijk Decreet van 21 october 1811.
[s.l.: s.n.},1937. Paperback. 76 pp. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden.. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #64783
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP¥ 2051]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Lynden van Hemmen, F.G. Baron van.
Vrije gedachten van een Ingeland van Rijnland, over de verhandeling van Droogmaking des Haarlemmer Meers.
Te Leyden : by D. du Mortier, 1821. Contemp. wrappers. 123 pp. 8vo. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - OCLC 64112003. The author has also published a separate detailed plan to drain the Haarlemmermeer.in the same year : Kaarten en plaat behoorende bij de verhandeling over het droogmaken der Haarlemmermeer. Amsterdam, Gebroeders van Cleef, 1821.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #278448
€  90.00 [Appr.: US$ 96.35 | £UK 77 | JP¥ 14768]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis, Nederland waterschapsrecht rechtsgeschiedenis NL

 
Male, R. M. van (ed.).
Centrale Raad van Beroep 1903-2003.
Den Haag : Sdu Uitgevers, 2003. Hardcover. Dustjacket. xvii, 419 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Gedenkboek t.g.v. het 100-jarig bestaan van de Centrale Raad van Beroep (afgekort CRvB), het hoogste rechterlijk college in Nederland in een deel van de bestuursrechtelijke geschillen. Het spreekt recht in een deel van de zaken waarop de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Het gaat hierbij met name om zaken op het gebied van sociale zekerheid en ambtenarenrecht. Ook is de Centrale Raad van Beroep de eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren. Tegen uitspraken van de rechtbank op het gebied van sociale-zekerheidsrecht en ambtenarenrecht staat dus hoger beroep open bij de Centrale Raad van Beroep. ISBN 9789054093695.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #243111
€  25.00 [Appr.: US$ 26.76 | £UK 21.5 | JP¥ 4102]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis staats- & bestuursrecht

 
Martens van Sevenhoven, A.H.
De Justitieele Colleges in de Steden en op het Platteland van Holland, 1795-1811.
Utrecht : P. den Boer,1912. Paperback. xvi,411 pp. Proefschrift Rijks-Universiteit Utrecht. Omslag slordig. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #64776
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP¥ 3282]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland history of law, Netherlands

 
Meijer, Th. J. (ed.)
Album Promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
Franeker: T. Wever, 1972. Orig. cloth binding. 159 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Chronologisch verzicht van alle promoties tussen 1591 en 1811 aan de Franeker Hogeschool, vnl. in het recht en medicijnen, met enkele in de theologie, geometrie, letterkunde en filosofie. ISBN 9789061352020.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #141689
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.75 | JP¥ 2215]
Keywords: HISTORY, history of education rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Merkus, P.G.N.
Specimen historico-juridicum inaugurale de Administratione rei pecuniariae Batavae usque ad Annum 1810 = Schets van het beheer der algemeene Geldmiddelen in Nederland tot het jaar 1810.
Arnhem (Arnhemine): Is. An. Nijhoff et Filium, 1863. Modern wrappers. xii, 128 pp. Dutsch text. Proefschrift Hoogeschool Utrecht. Without the latin title-page, Library stamps. Formaat: in -8. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #195218
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP¥ 3282]
Catalogue: Algemeen Recht
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis ned. recht, 19e rechtsgeschiedenis NL

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page

New search  -