found: 126 books on 9 pages. This is page 2
Previous page - Next page

 
Breugel Douglas, Robert van.
Over het adelsregt in de Nederlanden.
Den Haag : Martinus Nijhoff, 1867. Contemp. halfcloth library binding. 137,18 pp. 24 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. Bevat ook : Over adelijke titels erfelijk volgens regt van eerstgeboorte / Robert van Breugel Douglas (1791-1873); en: Regt van eerstgeboorte in Nederland, in verband met de grondwet / Willem Jan d' Ablaing van Giessenburg Baron (1812-1892).
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #192058
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP• 3282]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis NL

 
Briët, Kees.
Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter : een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820.
Hilversum : Verloren, 2012. Paperback. 123 pp. (Pro memorie : bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden, [jrg.] 14, (2012), extra nummer). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Rijck van Prehn was de Nederlandse resident aan het hof van de soesoehoenan in Soerakarta op Java. Hij werd beschuldigd van omkoping en machtsmisbruik, die hij zou hebben uitgevoerd met hulp van tolk-vertaler Johannes Winter. Het tweetal stond terecht voor het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ en werd schuldig bevonden. In deze extra uitgave van het rechtshistorisch tijdschrift Pro Memorie reconstrueert mr. Kees BriŽt deze zaak nauwgezet. Na een beschouwing over het Hooggerechtshof van Nederlands-IndiŽ in 1820 volgen biografieŽn van de twee hoofdpersonen, met informatie over hun positie. De strafzaak zelf wordt besproken aan de hand van de processtukken. Daarna volgen de afwikkeling en gevolgen op Java en de pogingen van Van Prehn om in Nederland eerherstel te krijgen. Het verhaal sluit aan bij de problematiek van koloniaal recht en bestuur, een thema dat onder rechtshistorici in Europa de laatste jaren aan een opmars bezig is. ISBN 9789087043407.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39462
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP• 2051]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis

 
Brink, H. van den (e.a.)
(red.) Samenwinninge. Tien opstellen over rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink,1977. Orig. cloth binding. Dustjacket. viii,193 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027112903.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83288
€  12.50 [Appr.: US$ 13.38 | £UK 10.75 | JP• 2051]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands

 
Brood, Paul.
Belastingheffing in Drenthe, 1600-1822.
Meppel : Boom,1992. Paperback. 221p. Index. Proefschrift Rijksuniversiteit Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789053520055.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #82211
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.75 | JP• 2215]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands Nederlands recht

 
Brüggemann, G.W.F. & E.C. Coppens.
Bibliografische inleiding in de Nederlandse rechtsgeschiedenis van de 19e eeuw.
Zutphen : Walburg Pers,1985. Paperback. viii,151 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060114285.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #6915
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.75 | JP• 2215]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands legal bibliography rechtsgeschiedenis NL

 
Bruin, Renger E. de.
Burgers op het kussen : volkssoevereiniteit en bestuurssamenstelling in de stad Utrecht, 1795-1813.
Zutphen : De Walburg Pers, 1986. Orig. cloth binding. Dustjacket. 373 pp. (Stichtse Historische Reeks, 12). Dutch text, with a summary in English : Burghers in the council chamber: Utrecht 1795-1813, the sovereignty of the people and the composition of the town council. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060115077.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #264385
€  15.00 [Appr.: US$ 16.06 | £UK 13 | JP• 2461]
Keywords: HISTORY, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis

 
Cohen Tervaert, Gerard Matthijs.
De Grietman Rudolf de Mepsche : historisch-juridische beschouwingen over een reeks crimineele processen, gevoerd in 1731 in den rechtstoel Oosterdeel-Langewold.
Den Haag : Mouton, 1921. Paperback. xi,137,xxx pp. Proefschrift Rijks-Universiteit te Leiden. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De Mepsche was grietman was voor rechtstoel Oosterdeel-Langewold in Groningen. Na lezing van het pamflet : 'Helsche Boosheit of grouwelyke zonde van Sodomie' van Henricus Carolinus van Bijler, de dominee van Faan, Niekerk en Oldekerk De Mepsche liet een grote groep mannen die hij verdacht van sodomie arresteren, waarna die op barbaarse wijze vervolgd werden. Via afgedwongen bekentenissen kwam het ook tot zeer veel veroordelingen. Tegen die veroordelingen stond geen hoger beroep open. Uiteindelijk werden 22 mensen ter dood veroordeeld. Een van deze 22 was al tijdens de verhoren op de pijnbank bezweken, maar werd nog wel postuum veroordeeld en net als de anderen door wurging om het leven gebracht tijdens een openbare executie in Zuidhorn. Alle 22 lijken werden vervolgens opgehangen en oneervol verbrand in plaats van begraven. De jongste gewurgde jongen was slechts vijftien jaar oud. Daarnaast werden twee veertienjarige jongens als minderjarig beschouwd, maar wel schuldig bevonden; ze moesten de executies aanzien en verdwenen voor de rest van hun leven in tuchthuizen.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #2045
€  40.00 [Appr.: US$ 42.82 | £UK 34.25 | JP• 6564]
Keywords: RECHT RECHT, sodomy homosexuality rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Coster, Wim.
Twee eeuwen recht en wet : het arrondissement Zwolle-Lelystad in fasen, facetten en figuren.
Zutphen : Walburg Pers, 2011. Paperback. 208 p. : ills. 28 cm. Uitgave in opdracht van de rechtbank Zwolle-Lelystad. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De Bataafs-Franse tijd (1795-1813) was van blijvende invloed op de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in ons land. Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in 1811 een nieuwe rechterlijke organisatie ingevoerd, waardoor er voor het eerst in Nederland eenheid in de rechtspraak kwam. In deze uitgave wordt een beeld geschetst van het functioneren van het juridisch bedrijf in het arrondissement Zwolle-Lelystad in deze nieuwe situatie. De auteur beschrijft hoe recht en maatschappij er in de afgelopen twee eeuwen op elkaar inwerkten. In vier periodes van 50 jaar volgt hij de chronologie in de geschiedenis van rechtspraak, advocatuur en notariaat. Daar doorheen lopen verhalen over bijvoorbeeld een casus, kwestie, akte, persoon, gebouw of beroepsgroep. Daarbij komen niet alleen beroemde zaken aan bod, maar ook eenvoudige veroordelingen, alledaagse strafzaken en gevallen van bedelarij of faillissement die hun sporen in de maatschappij achterlieten. Elke periode wordt voorafgegaan door een breed 'decor' van het betreffende tijdvak en afgesloten met een 'krantenkroniek' met opmerkelijke en typerende zaken. Deze toegankelijke, verhalend geschreven uitgave is rijk geÔllustreerd en behalve voor juristen ook zeer boeiend voor een breed publiek van historisch geÔnteresseerden. ISBN 9789057306969.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #292855
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP• 3282]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis NL

 
Dapperen, Henric-Jan Michiel van.
De vrederechter in Nederland 1811-1838.
Rotterdam : Juridisch Instituut, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1991. Paperback. 210 pp. 24 cm. Avec un resumť en franÁais : La justice de paix en Hollande, 1811-1838. (Mededelingen van het Juridisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Serie proefschriften ; 1). Proefschrift Erasmus Universiteit Amsterdam. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789068650235.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #48542
€  15.00 [Appr.: US$ 16.06 | £UK 13 | JP• 2461]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis NL

 
Doeleman, Frits.
De heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594 : een rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstaart en Zevenhoven , in het grensgebied van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven.
Zutphen : Walburg Pers,1982. Orig. cloth binding. Dustjacket. 208 pp. (Stichtse Historische Reeks, 6). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789060110898.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281716
€  18.00 [Appr.: US$ 19.27 | £UK 15.5 | JP• 2954]
Keywords: RECHT, history of law, Netherlands rechtsgeschiedenis, Nederland rechtsgeschiedenis NL

 
Duinkerken, Ben.
Notariaat in overgangstijd 1796-1842.
Deventer : Kluwer,1988. Paperback. xii,375p. Index. (Ars Notarius, 40). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026818615.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #10697
€  18.00 [Appr.: US$ 19.27 | £UK 15.5 | JP• 2954]
Catalogue: Notariaat
Keywords: RECHT, Ars Notariatus rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Duynstee, W.J.A.J.
Geschiedenis van het natuurrecht en de wijsbegeerte van het recht in Nederland.
Amsterdam : Noord-Hollandsche Uigevers Mij.,1940. Paperback. 92 pp. Index. (Geschiedenis der Nederlandsche Rechtswetenschap deel II, afl.1). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Schaars.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #27298
€  20.00 [Appr.: US$ 21.41 | £UK 17.25 | JP• 3282]
Keywords: RECHT, history of law, Rechtsgeschichte *2006-100 philosophy of law

 
Elias, A.M. & P.C.M. Schölvinck.
Volksrepresentanten en wetgevers : de politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810.
Amsterdam : Van Soeren,1991. Orig. cloth binding. Dustjacket. 332 pp. ills. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Korte levensschetsen van de 382 volksrepresentanten en wetgevers, die tussen 1796 en 1810 zitting hadden in de diverse volksvertegenwoordigingen van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland. Van iedere parlementariŽr worden, naast een overzicht van naaste familieleden en zittingsperiode(n), gegevens als godsdienst en verkregen onderscheidingen vermeld; in een korte biografie gaan de auteurs, allen rechtshistorici, in op de politieke en maatschappelijke activiteiten van de desbetreffende persoon. ISBN 9789068810189.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #46811
€  13.50 [Appr.: US$ 14.45 | £UK 11.75 | JP• 2215]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Elte, S. & P.C. Berkenvelder (eds.)
Maandrekening van Zwolle 1401.
[Zwolle] : Gemeentelijke Archiefdienst, 1973. Modern cloth binding. viii,153 pp. (Uitgaven van de Gemeentelijke Archiefdienst van Zwolle, 2). Orig. frontcover pasted on. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275897
€  15.00 [Appr.: US$ 16.06 | £UK 13 | JP• 2461]
Keywords: HISTORY, Zwolle medieval studies rechtsgeschiedenis, Nederland

 
Emstede, Emile J.Th.A.M. van.
Glossarium iuris Brabantici, of Zestalig verklarend woordenboek van de ambts- en rechtstaal gebezigd in het voormalige hertogdom Brabant 1222-1781 (1807).
Deurne : Stichting Brabants Rechtseigen, [1981]. 4 Volumes. Hardcover. 2991 pp. Nette set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83540
€  180.00 [Appr.: US$ 192.71 | £UK 153.75 | JP• 29536]
Keywords: RECHT, rechtsgeschiedenis rechtsgeschiedenis, Nederland

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | - Next page

New search  -