Antiquariaat Goltzius: Misdaad
found: 19 books on 2 pages. This is page 2
Previous page

 
Steenbergen van Goor, [J.W.J.]
De mensch en de misdaad. Belangrijke oorkonden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, bijeen verzameld uit de werken van Feuerbach, Bisschoff en anderen. Leeuwarden, Suringar, 1840.
Modern half linnen, 10+314+(2) pag. C3040l Bundel, vertaald door Steenbergen van Goor, voornamelijk gebaseerd op A. von Feurbach, Darstellung merkwürdiger verbrechen (Giessen 1828-1829) . Het verhaal over de moord door Karel van Zahn is gebaseerd op Bischoff, Merkwurdige criminal-rechts-falle (Han
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55549
€  69.00 [Appr.: US$ 74.61 | £UK 59.25 | JP„ 11219]

 
Vanel, C.
'Boeven' die ik gekend heb ... 3e uitgave, Haarlem, Tjeenk Willink, 1945.
Ingenaaid, 72 pag.l Bundeling van 9 verhalen over Frans/Belgische 'boeven' en bewakers in de tweede wereldoorlog, geschreven als onderduiker in maart/april 1945. Eerste uitgave juni 1945. Deze derde uitgave is van oktober 1945. De 'boeven': sergeant Géraud, Banabéra, M. Will
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54234
€  23.00 [Appr.: US$ 24.87 | £UK 19.75 | JP„ 3740]

 
Vriesaard, W. [= M.J. Lelyvelt]
Nieuwe schetsen uit de regtszaal en den kerker. Nog eene bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelyke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1842.
Gebonden, 247 pag., met lithografische afbeelding op titelpagina van weegschaal op kermis.C0832l Van Doorninck; Frederiks/v.d. Branden pag. 463. Vervolg op de bundel 'Schetsen uit de regtszaal en den kerker', verschenen in 1840 bij dezelfde uitgever. Deze schetsen bestaan uit twee verhalen: 'Stap op en laat U wegen' en Hoogmoed en laagheid'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54299
€  224.25 [Appr.: US$ 242.48 | £UK 192 | JP„ 36462]
Catalogue: Misdaad

 
Vriesaard, W. [= M.J. Lelyvelt]
Schetsen uit de regtszaak en den kerker, naar het leven geteekend. Eene nieuwe bijdrage tot de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging in ons vaderland. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1840.
Gebonden in half linnen, (4)+266 pag., met gelithografeerde afbeelding van een handgemeen tijdens een huizoeking op titelpagina. C1746l Van Doorninck; Frederiks/v.d. Branden pag. 463. Vriesaard is een pseudoniem voor Matthijs Johannes Lelyvelt (1797-...), enige tijd boekhandelaar te Rotterdam en later deelgenoot in de Ned. Huurwaarborgmij. te Amsterdam. Hij schreef veel, vrijwel alles ond
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54298
€  224.25 [Appr.: US$ 242.48 | £UK 192 | JP„ 36462]
Catalogue: Misdaad

Previous page | Pages: 1 | 2 |