Antiquariaat Goltzius: Misdaad
found: 19 books on 2 pages. This is page 1
- Next page

 
---
Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
4, gebonden in half linnen. De 'Causes clbres': 25 afleveringen, elk 12 32 pag., geillustreerd. De 'chronique correctionnelle' 12 afleveringen 56 pag., geillustreerd. C1312l Twee wekelijks verschijnend periodiek waarin voor het grote publiek geruchtmakende strafzaken werden beschreven, overvloedig geillustreerd met afbeeldingen in houtgravure. Enkele van de behandelde zaken: La Roncire, Fualds, Lesurques, la Bergire d'Ivry
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52922
€  172.50 [Appr.: US$ 186.53 | £UK 147.75 | JP 28047]
Catalogue: Misdaad

 
---
Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
4, 52 pag., sierpapier omslag, vlekken, stukje uit titelpagina zonder tekstverlies. C0078l Brongers, Amersfoortse drukkers, pag. 4; STCN: 1 ex. (K.B.). Behalve de in de titel genoemde gegevens bevat de lijst over sommige terechtgestelden veel meer informatie. Soms zelfs hele verhalen over het misdrijf. Zo zijn bij voorbeeld van de chirurgijn Hi
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53747
€  862.50 [Appr.: US$ 932.63 | £UK 738.5 | JP 140237]
Catalogue: Misdaad

 
---
Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
Plano, 1 blad. Met stadswapen in houtsnede. C2368l In de Stink-of Jodensteeg is een pakje gevonden met daarin het lijk van een pasgeboren kind. Het hoofd was afgesneden en de buik was ontdaan van ingewanden en het was bedoeld, volgens bijgevoegd adres, het te laten bezorgen bij 'iemand hier ter stede'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54995
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP 14024]

 
---
Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
1 blad plano (druk: P. Scheltus). C3000l Vernieuwing van vroegere verboden d.d. 28-2-1674, 5-7-1681, 21-12-1689, 19-12-1695, 12-12-1709 en 29-10-1715. Eigenaren mogen op de rovers schieten.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55510
€  46.00 [Appr.: US$ 49.74 | £UK 39.5 | JP 7479]

 
[Hasselt, J.J. van]
Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
4, 26+48+30+32+66+50 pag. Origineel karton. C1940l Zes verhandelingen van de voorname Gelderse rechtsgeleerde Johan Jacob van Hasselt (1717-1783).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54531
€  454.25 [Appr.: US$ 491.18 | £UK 389 | JP 73858]
Catalogue: Misdaad

 
---
Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
4, zonder omslag, 60 pag. C0624l Gepagineerd 1 t/m 60, katernsignering R t/m Aa2.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54218
€  40.25 [Appr.: US$ 43.52 | £UK 34.5 | JP 6544]
Catalogue: Misdaad

 
[Beccaria, Cesare]
Traite des delits et des peines. Traduit de l'Italien d'apres la troisieme edition. Amsterdam, v. Harrevelt, 1766.
Half leren band uit de tijd, 28+146 pag. Exlibris met potlood: B.V.A. Rling. C2838l Zeldzame, vroege, editie van de Franse vertaling, verschenen in Amsterdam.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55347
€  373.75 [Appr.: US$ 404.14 | £UK 320 | JP 60769]

 
---
Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808.
Half perkamenten band, 32+269 pag. Mist de plaat. Naam op schutblad: 'C.C. v.d. Hoek 1843'. C1208l Buisman 2336; Waller 1773; Saalmink pag. 2045; NCC online: 1 ex. (UBA). Het boek is gebaseerd op twee, waarschijnlijk, Duitse werkjes. In de voorreden wordt de Berlijnse predikant Zllner aangehaald over de raadzaamheid om slechte zaken openlijk bekend te
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54256
€  201.25 [Appr.: US$ 217.61 | £UK 172.5 | JP 32722]
Catalogue: Misdaad

 
Berndt, G.H.
Krankheit oder Verbrechen? Eine gemeinverständliche Darstellung des Geschlechtslebens, des Mordes, der Körperverletzungen, der Unfallserkrankungen, Geisteskrankheiten, des Hypnotismus u. in ihren Beziehungen zum Gesetz und zur öffentlichen Moral, 2 delen, Leipzig, Wiest, [ca. 1890].
Gebonden in twee halflinnen banden, 640+640 pag., geillustreerd. C0718
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 52743
€  109.25 [Appr.: US$ 118.13 | £UK 93.75 | JP 17763]
Catalogue: Misdaad

 
Häusler, Fritz
101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
Ingenaaid, 19+101 pag., geillustreerd.C0824l Het boek bevat 101 paginagrote afbeeldingen van 'koppen', bedoeld voor het schminken op het toneel. Hierbij 6 'Judentypen' en 5 'Verbrechertypen'.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53295
€  86.25 [Appr.: US$ 93.26 | £UK 74 | JP 14024]
Catalogue: Misdaad

 
Huydecoper, T.C.R.
Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
20 pag.C0032l Toespraak van de predikant T.C.R. Huydecoper gehouden in de Grote Kerk van 's Gravenhage op zondag 22 oktober, voor een terechtstelling op 25 oktober 1843. Dit was de laatste maal dat de doodstraf in Den Haag werd voltrokken.$De publicatie van deze leerre
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53408
€  69.00 [Appr.: US$ 74.61 | £UK 59.25 | JP 11219]
Catalogue: Misdaad

 
Meyer, Jonas Daniël
Verhandelingen in geleerde genootschappen, 1e en 2e bundel, Amsterdam, Ipenbuur en van Seldam 1844; 's Gravenhage, Belinfante, 1846.
Ingenaaid, 338+365 pag., los, wel compleet. Bundel 2 zonder band. C0864l In de tweede bundel o.a. een verhandeling over de regel dat iedereen voor eerlijk wordt gehouden totdat het tegendeel is bewezen; over welsprekendheid der Nederlandsche pleitzaal; over de Raad van Beroerten. De eerste bundel vooral over taalkundige zaken.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53680
€  258.75 [Appr.: US$ 279.79 | £UK 221.75 | JP 42071]
Catalogue: Misdaad

 
Nève, P.L. en E.C.C. Coppens (red.)
Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan prof. dr. A.J. de Groot, Nijmegen, Gerard Noodt Instituut, 1985.
Ingenaaid, 324 pag. (Met losse 'tabula gratulatoria'). C0390l O.a. over maagdenroof en de baarproef.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53762
€  34.50 [Appr.: US$ 37.31 | £UK 29.75 | JP 5609]
Catalogue: Misdaad

 
Röling, B.V.A.
De wetgeving tegen de zoogenaamde beroeps- en gewoontemisdadigers, 's Gravenhage, 1933. [dissertatie].
Ingenaaid, 12+516 pag. In bibliotheekband met stempel. C1328l Studie gebaseerd op de praktijk in Frankrijk, Noorwegen, Engeland, Belgie en Amerika, met betrekking tot straffen als doodstraf, deportatie, castratie, gevangenis, etc.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53995
€  69.00 [Appr.: US$ 74.61 | £UK 59.25 | JP 11219]

 
Seld, A. Freiherrn von
Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
Gebonden in een half leren band, 302+253 pag. C0528
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 54093
€  92.00 [Appr.: US$ 99.48 | £UK 79 | JP 14959]
Catalogue: Misdaad

| Pages: 1 | 2 | - Next page