found: 37 books on 3 pages. This is page 1
- Next page

 
[Vereeniging Handelsrecht].
Verslag van de vergadering van de Vereeniging 'Handelsrecht', 10 april 1992 over Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht : naar aanleiding van de preadviezen van P. Verloren van Themaat en T.R. Ottervanger.
Zwolle : W.E.J . Tjeenk Willink, [1993]. Paperback. 95 pp. ; 25 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789027136831.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #289882
€  8.00 [Appr.: US$ 8.65 | £UK 7 | JP• 1301]
Keywords: RECHT, Preadviezen van de Vereeniging 'Handelsrecht' ondernemingsrecht

 
Appeldoorn, J.F.
Eenheid in verscheidenheid : de gespreide toepassing van artikel 81 EG.
Den Haag : Boom Juridische uitgevers , 2004. Paperback. 168 pp. 25 cm. Ook verschenen als proefschrift Rijksuniversiteit Groningen. Met samenvatting in het Engels. [mededingingsrecht]. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054545033.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #196008
€  15.00 [Appr.: US$ 16.22 | £UK 13 | JP• 2439]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Biesheuvel, M.B.W., E.J. Daalder & J.M.E. van Breugel.
Mededingingsrecht : de parlementaire geschiedenis van de Mededingingswet.
Den Haag: Sdu,1998. Paperback. xiv,839 pp. Library stamp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789054091493.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #108389
€  40.00 [Appr.: US$ 43.25 | £UK 34.25 | JP• 6504]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law Nederlands recht

 
Biesheuvel, M.B.W.; M.R. Mok & H.G. Sevenster.
Van ordening naar marktwerking. Kanttekeningen bij het ontwerp-Mededingingswet.
Den Haag : Sdu , 1996. Paperback. 172 pp. 24 cm. (Preadvies voor de Vereeniging Handelsrecht en de Vereniging voor Mededingingsrecht). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789054091288.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #83137
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT, handelsrecht *2006-100 ondernemingsrecht

 
Bos, P.V.F. & M.A. Fierstra.
Europees mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer,1989. Paperback. 274 pp. (Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen, 21). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020010787.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #97785
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law ondernemingsrecht

 
Dekker, C.T.
Nederlands mededingingsprocesrecht : besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet.
Deventer : Kluwer, 2002. Paperback. xx,503 pp. (MededingingsMonografieŽn, 7). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nederlands Mededingingsprocesrecht behandelt de procedurele dimensie van de Mededingingswet. Uitgebreid wordt ingegaan op de besluitvormingsprocedures in het kader van het concurrentietoezicht en het toezicht op concentraties. Daarbij wordt stilgestaan bij de rechten en verplichtingen van de betrokken ondernemingen en derden (klagers). Veel aandacht wordt besteed aan de praktische gang van zaken bij de Nederlandse mededingingsautoriteit: hoe dient te worden omgegaan met vragen in formulieren, hoe kan informeel overleg met de NMa plaatsvinden, hoe stelt men zich op bij een bedrijfsonderzoek door de NMa. Voorts wordt de rechtsbescherming tegen besluiten van de directeur-generaal van de NMa belicht. Het boek vormt een praktijkgericht en kritisch commentaar op deze procedurele aspecten van het mededingingsrecht. ISBN 9789026838781.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73233
€  28.00 [Appr.: US$ 30.28 | £UK 24 | JP• 4553]
Keywords: RECHT RECHT, *2006-100 ondernemingsrecht

 
Duijvenvoorde, G.P. van.
Informatietechnologie en Europees mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer,1996. Paperback. xxiv,589p. (Europese MonografiŽn, 46). Stempel. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789026829659.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #71806
€  20.00 [Appr.: US$ 21.63 | £UK 17.25 | JP• 3252]
Keywords: RECHT, Intellectual property

 
Fierstra, M.A.
Europees mededingingsrecht.
Deventer : Kluwer, 1983. 2e, herziene druk. Paperback. 283 pp. (Fiscale en juridische documentatie voor internationaal zakendoen, 21). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789020016116.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #281215
€  8.00 [Appr.: US$ 8.65 | £UK 7 | JP• 1301]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law Nederlands recht

 
Gaasbeek, P.B., Meulen, B.M.J. van der, & Wouw, A.W.M. van der
Integraal mededingingsrecht: verzameling van in Nederland geldende nationale en Europese regelgeving inzake kartelrecht en concentratiecontrole.
Den Haag : Elsevier bedrijfsinformatie, 1999. Paperback. 913 pp. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. ISBN 9789057493508.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #236580
€  9.50 [Appr.: US$ 10.27 | £UK 8.25 | JP• 1545]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Mededingingsrecht in de Europese Gemeenschappen. Vol. I, Regels voor de ondernemingen : (toestand op 31 december 1989).
Luxemburg : Bureau voor offie®le publikaties der Europese Gemeenschappen, 1990. Paperback. 441 pp. Small stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789282613108.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #285400
€  15.00 [Appr.: US$ 16.22 | £UK 13 | JP• 2439]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law ondernemingsrecht

 
Groen, H.A.
Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof . mr . H. A. Groen.
Deventer : Kluwer, 2006. Hardcover. IX, 254 p. : portr. ; 25 cm. Liber amicorum, ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van prof. mr. H.A. Groen en zijn afscheid als advocaat bij advocatenpraktijk Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Deze bundel is opgedragen aan prof. mr. H.A. Groen ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. De auteurs zijn afkomstig uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. De opstellen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij een uitspraak van de Hoge Raad tot startpunt nemen waarin Bart Groen de belangen van een der partijen behartigde. Dat is de 'groene draad'. De onderwerpen van de diverse bijdragen vormen echter een veelkleurig palet, een weerspiegeling van de veelzijdigheid van de cassatiepraktijk van Bart Groen. Naast een aantal bijdragen over procesrechtelijke onderwerpen, bevat de bundel opstellen over uiteenlopende onderwerpen (onder meer) op het gebied van het onteigeningsrecht, Europees mededingingsrecht en auteursrecht, maar ook het gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en huurrecht komen aan bod. De opstellen behandelen vaak actuele onderwerpen. Een sprekend voorbeeld daarvan vormt de bijdrage naar aanleiding van de beschikkingen van de Hoge Raad over de rechtsgevolgen van een naturalisatiebesluit indien een vreemdeling onjuiste personalia heeft opgegeven. Andere opstellen bieden een verrassende en verfrissende kijk op echte 'klassiekers', zoals Plas/Valburg of het Bussluis-arrest. Het eerste arrest, zo leren wij van Vranken, is te danken aan een (te) ruime lezing van de grieven door het hof en een enorme gretigheid van de Hoge Raad om op een voor de praktijk belangrijke rechtsvraag te beslissen. Productief misverstaan noemt Vranken dat. Het tweede arrest is, zo houdt Korthals Altes de lezer voor, een mal-jugť van de Hoge Raad, waarbij de zaak uiteindelijk een 'vierde instantie' (lees: de verwijzingsrechter) nodig had om weer op het juiste spoor te komen. ISBN 9789013039955.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #5560
€  25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP• 4065]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

 
Keizer, Jan.
Bedrijf- en mededingingsrecht
Den Haag :Boom Juridische uitgevers2012 Paperback. 334 pp. Nederlandse tekst. Als nieuw. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. ISBN 9789089746368.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #273538
€  10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707]
Keywords: RECHT,

 
Keurentjes, R.B.M.
Agressieve handelspraktijken.
Deventer : Kluwer, 1986. Paperback. xvi,336p. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789026816192.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #293578
€  15.00 [Appr.: US$ 16.22 | £UK 13 | JP• 2439]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law Nederlands recht

 
Keurentjes, R.B.M.
Agressieve handelspraktijken.
Deventer : Kluwer, 1986. Paperback. xvi,336p. Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN .
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #73595
€  12.00 [Appr.: US$ 12.98 | £UK 10.5 | JP• 1951]
Keywords: RECHT, mededingingsrecht, competition law

 
Korsten, L.E.J. & M. van Wanroij.
Nederlands mededingingsrecht.
[Deventer : Kluwer], 2008. Paperback. xxi,391 pp. Speciale editie gedrukt voor DLA Piper. Ook verschenen in de Serie Nederlandse praktijkhandelingen). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013035940.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #250084
€  10.00 [Appr.: US$ 10.81 | £UK 8.75 | JP• 1626]
Keywords: RECHT, Nederlands recht

| Pages: 1 | 2 | 3 | - Next page