Deutsch  FranÁais  Nederlands 

Lierop, W.A.J. van & E.H. Pijnacker Hordijk. - Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht : preadvies voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

Deventer : Kluwer, 2007. Paperback. vi,100 pp. (Preadvies uitgebracht voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht ; 2007). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Private handhaving van het mededingingsrecht staat de laatste tijd volop in de belangstelling. Volgens de Europese Commissie staat de private handhaving nog in de kinderschoenen, wat mede zou zijn toe te schrijven aan hindernissen in de nationale rechtsstelsels. De preadviseurs menen dat de Commissie, in ieder geval voor wat betreft Nederland, een te somber beeld schetst. Er is sprake van een levendige handhavingspraktijk. Het ontbreken van zaken over mededingingsrechtelijk ingewikkelder casusposities is vooral toe te schrijven aan - mede door de Commissie zelf gecreŽerde - onduidelijkheid over de inhoud van de materiŽle normen. Het Nederlandse civiele (proces)recht vormt daarentegen geen belemmering voor een effectieve private handhaving. Aan een (partiŽle) Harmonisatie van het nationale civiele (proces)recht ter bevordering van schadeclaims in mededingingszaken bestaat in de opvatting van de preadviseurs dan ook geen behoefte. Na een tweetal inleidende hoofdstukken waarin de private en de publieke handhaving tegen elkaar worden afgezet en waarin wordt stilgestaan bij materieelrechtelijke vraagstukken rond de toepassing van het mededingingsrecht door de burgerlijke rechter, gaan de preadviseurs dieper in op een aantal meer en minder controversiŽle civielrechtelijke vraagstukken die bij de private handhaving van het mededingingsrecht aan de orde komen. Tot slot wordt bijzondere aandacht besteed aan de positie van partijen bij civiele schadevergoedingsacties. ISBN 9789013037821.
EUR 10.50 [Appr.: US$ 11.35 | £UK 9 | JP• 1707] Book number #212511

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results