Deutsch  FranÁais  Nederlands 

Dekker, C.T. - Nederlands mededingingsprocesrecht : besluitvormingsprocedures en rechtsbescherming in het kader van de mededingingswet.

Deventer : Kluwer, 2002. Paperback. xx,503 pp. (MededingingsMonografieŽn, 7). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Nederlands Mededingingsprocesrecht behandelt de procedurele dimensie van de Mededingingswet. Uitgebreid wordt ingegaan op de besluitvormingsprocedures in het kader van het concurrentietoezicht en het toezicht op concentraties. Daarbij wordt stilgestaan bij de rechten en verplichtingen van de betrokken ondernemingen en derden (klagers). Veel aandacht wordt besteed aan de praktische gang van zaken bij de Nederlandse mededingingsautoriteit: hoe dient te worden omgegaan met vragen in formulieren, hoe kan informeel overleg met de NMa plaatsvinden, hoe stelt men zich op bij een bedrijfsonderzoek door de NMa. Voorts wordt de rechtsbescherming tegen besluiten van de directeur-generaal van de NMa belicht. Het boek vormt een praktijkgericht en kritisch commentaar op deze procedurele aspecten van het mededingingsrecht. ISBN 9789026838781.
EUR 28.00 [Appr.: US$ 30.28 | £UK 24 | JP• 4553] Book number #73233

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results