Deutsch  Français  Nederlands 

Groen, H.A. - Variatie in cassatie : opstellen aangeboden aan prof . mr . H. A. Groen.

Deventer : Kluwer, 2006. Hardcover. IX, 254 p. : portr. ; 25 cm. Liber amicorum, ter gelegenheid van het bereiken van de leeftijd van 65 jaar van prof. mr. H.A. Groen en zijn afscheid als advocaat bij advocatenpraktijk Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. (Kluwer rechtswetenschappelijke publicaties). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Deze bundel is opgedragen aan prof. mr. H.A. Groen ter gelegenheid van zijn afscheid als advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn te Den Haag. De auteurs zijn afkomstig uit de wetenschap, advocatuur en rechterlijke macht. De opstellen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij een uitspraak van de Hoge Raad tot startpunt nemen waarin Bart Groen de belangen van een der partijen behartigde. Dat is de 'groene draad'. De onderwerpen van de diverse bijdragen vormen echter een veelkleurig palet, een weerspiegeling van de veelzijdigheid van de cassatiepraktijk van Bart Groen. Naast een aantal bijdragen over procesrechtelijke onderwerpen, bevat de bundel opstellen over uiteenlopende onderwerpen (onder meer) op het gebied van het onteigeningsrecht, Europees mededingingsrecht en auteursrecht, maar ook het gezondheidsrecht, aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en huurrecht komen aan bod. De opstellen behandelen vaak actuele onderwerpen. Een sprekend voorbeeld daarvan vormt de bijdrage naar aanleiding van de beschikkingen van de Hoge Raad over de rechtsgevolgen van een naturalisatiebesluit indien een vreemdeling onjuiste personalia heeft opgegeven. Andere opstellen bieden een verrassende en verfrissende kijk op echte 'klassiekers', zoals Plas/Valburg of het Bussluis-arrest. Het eerste arrest, zo leren wij van Vranken, is te danken aan een (te) ruime lezing van de grieven door het hof en een enorme gretigheid van de Hoge Raad om op een voor de praktijk belangrijke rechtsvraag te beslissen. Productief misverstaan noemt Vranken dat. Het tweede arrest is, zo houdt Korthals Altes de lezer voor, een mal-jugé van de Hoge Raad, waarbij de zaak uiteindelijk een 'vierde instantie' (lees: de verwijzingsrechter) nodig had om weer op het juiste spoor te komen. ISBN 9789013039955.
EUR 25.00 [Appr.: US$ 27.03 | £UK 21.5 | JP¥ 4065] Book number #5560

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results