TRAVAGLINO, P.H.M., Leiddraad bij de voorbereiding tot het examen in krankzinnigenverpleging.
DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], Rosae selectissimarum virtutum quas Dei mater orbi exhibet. Pars I. (Vol. I of 2).
HOOFT, P.C., Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ACHTSTE EN LAATSTE DEEL.
VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, Ordonnantie ende conditien, waer naer de Heeren van de Vroedtschappe der stadt Utrecht verpachten willen, den impost op 't uytgaende beestiael, voor den tijdt van drie aen-een-volgende jaren. (Aldus gedaen ende gearresteert ... den IIIen October 1653. J. van Nijpoort).
FINDLAY, ALEXANDER GEORGE, Memoir, descriptive and explanatory, of the Northern Atlantic Ocean, and comprising instructions, general and particular, for the navigation of that sea.
HASHIMOTO, MASUKICHI, Shina kodai rekihoshi kenkyu. (With summary in German: Ueber die astronomische Zeiteinteilung im alten China).
DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH (ED.), Hortulus animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, Infanterie-opleiding. Ontwerp-voorschrift 1526: Het infanterie-bataljon; 1530: Het mortier peloton; 1534: Terreinvaardigheid, gevechtsdril, optreden van groep en peloton (2e herziene druk).
LOUW, P.J.F., De Java-oorlog van 1825-30. Tweede deel [1826].
ZILCKEN, PH., Reisindrukken: Provence, Venetiaansch leven, in en om Caïro. Met twaalf oorspronkelijke etsen van den schrijver.
MOLAUG, SVEIN, Var gamle kystkultur. (2 vol. set).
N/A, Archives economiques, culturelles et sociales de la Belgique et du Congo. Economisch, cultureel en sociaal archief van België en Congo. Economic, cultural and social archives of Belgium and of the Belgian Congo. Archivos economicos, sulturales y sociales de Belgica y del Congo. Tome IV.
JAULT, PIERRE-SIMON (MANUSCRIPT), Abrégé généalogique de la Maison de Chamborant, issue des Anciens Comtes de Flandre, établie en Poitou vers 1070, et successivement dans la Marche, le Berry, la Touraine, l'Angoumois, la Champagne et l'Orléanois.
TCHEMERZINE, AVENIR, Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs francais des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similes de titres et de gravures.
ARNOLD, THOMAS, History of the later Roman commonwealth, from the end of the second Punic war to the death of Julius Caesar; and of the reign of Augustus: with a life of Trajan.
LINGBEEK, G.W.S. & EYKMAN, P.H. (RED.), Bladen voor hygienische therapie. 1e - 3e jaargang. (compleet).
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
N/A, Tractatus pacis, vigesimo secundo Aprilis anno millesimo sexcentesimo septuagesimo quarto, initae & conclusae inter Celsos Praepotentesque Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab una: & Dominum Epsicopum Monasteriensem, ab altera parte.
STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 22 Maart 1787. Advis van Gecommitteerde Raaden Noorder-Quartier op 't verzoek van 't Dyk-Collegie van den Hondsbossche en Duinen van Petten, om verhoging van den Schoorlsche Dyk op 's Lands kosten en subsidie; en nader op 't daar toe verzogte subsidie door 't Dyk-Collegie van de Zype en Hazepolder. Overgenoomen. 22 Maart 1787.
NANSEN, F., In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Erster + Zweiter Band + Supplement.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes