WOUDE, C. VAN DER, Kronyck van Alckmaar. Met zyn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't Octroy van de Scher-meer.
KREEMER, J., Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en onderhoorigheden. (2 vol. set).
KEYSER, P. DE (red.), Ars folklorica Belgica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst.
KROM, N.J., Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
LUZIO, LEOPOLDINA & ALMAGIA, ROBERTO (pref.), Catalogo dei globi antichi conservati in Italia. Fascicolo 1: I Globi Blaviani.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes