ANON., Vaderlandsche kindervreugd, vertoond in acht kunstplaten met toepasselijke gedichtjes.
BRAAK, MENNO TER, PERRON, E. DU & VESTDIJK, S. (ET AL, RED.). Forum. Maandschrift voor letteren en kunst. Eerste-vierde jaargang 1932-1935. 4 delen (compleet).
GERAMB, MARIE-JOSEPH DE, Pèlerinage à Jérusalem et au Mont-Sinaï.
CARROLL, LEWIS, Photos et lettres aux petites filles. Réunies et traduites par Henri Parisot. Préface de Jean Gattégno.
STATEN GENERAEL, Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Martis den 11 Iuny 1686. (Together with:) Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
DEMMENI, J., Souvenir der Padangsche Bovenlanden.
N/A, Articuli tractatus confoederationis & amicitiae inter Magnae Britanniae Regem, & Ordines Generales Foederatarum Belgii provinciarum initi.
PALM, PEDRO D. DE, Landhuis Nooit Gedacht, Brakkeput Ariba, Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
BELIDOR, [B.F. DE], La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d'architecture civile. Dediée au Roy.
JONGE, JOSIEN DE, Licht en duisternis. De Surinaamse schilder Leo Glans 1911-1980. Samenstelling oeuvrecatalogus Colette Henriëtte. Voorwoord Marc Simon.
BLANKEN, J., Memorie over de rivier het Haringvliet en de reede van Hellevoetsluis. (Antwoord op de vraag: Welke zijn de oorzaken van het aanwassen der plaat op de reede van Helvoetsluis en van de aanmerkelijke vernauwing der reede?) pp. 67-150 in 10e deel. (&) Verhandeling over het aanleggen en maaken van zoogenaamde drooge dokken in de Hollandsche zeehavens, byzonder te Hellevoetsluis. pp. 1-20 in 13e deel.
SMITH, ROBERT C., Frei José de Santo Antonio Ferreira Vilaça, escultor Beneditino do século XVIII.
FORTIA [D'URBAN], MARQUIS DE (PUBL.), L'Art de vérifier les dates, depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours, formant la continuation ou troisième partie de l'ouvrage publié, sous ce nom, par les religieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Tome quinzième: Guiane.
OTTERLOO, A. VAN, China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
OSKAMP, A. & LODDER, A.R. (RED.), Informatietechnologie voor juristen. Handboek voor de jurist in de 21ste eeuw.
AMSTERDAM. Plan van intekening, ter begraaving van de lyken der gekwetsten, in den slag van 5 Augustus 1781, uit het Gasthuis 's middags ten 2 uuren in de Nieuwe Kerk. Waarop men kan intekenen by den boekverkooper Jan Verlem, in de Graavestraat, die een papier daartoe gereed heeft.
HEES, ANSELM FRANZ VON UND ZU DER, Der mit aufgedecktem Angesicht dem Publico aus einem Patriottischem Eyffer das von seinem Schlaff nicht erwachen wollende Teutschland vorstellende blutige Schau-Platz. Das ist: Höchstwichtige ex Historiâ, Jure naturali ... über das gantz Europä erspriessliche, dato aber wancken wollende Gleichgewicht deren zweyen Mächtigsten Häuseren Oesterreich und Bourbon.
BECKETT, SAMUEL, Wachten op Godot en drie romans.
DAIMLER, HARRIET, Innocence.
N/A, Mapas históricos Brasileiros.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja