VROLIK, G. (secr.), Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweede deel.
HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER, Het geslacht Van der Haagen, 1417-1932. Met een beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten door J.K. van der Haagen.
CLERCQ, PIETER LE, Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
KLINKERT, H.C., Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
LAST, JEF, Ontwaakt! Proletariërs aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja