KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, Lesboekje Kweekschool voor de Zeevaart, 1896. Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel, benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip: Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch.
STATEN GENERAEL, Project van de articulen door Haer Hoog-Mogende de Heeren Staten Generael, aen de Heeren Ministers vande Hooge Geallieerden, voorgestelt op den 17. Juny, 1684, raeckende het maecken van den Treves.
CALAND, W. (ed.), Ziegenbalg's Malabarisches Heidentum.
OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, Verhandeling over de oorzaken van het verval des Nederlandschen handels en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve.
LARSEN, ERIK, Frans Post: Interprète du Brésil.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja