HOOFT, P.C., Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZESDE DEEL (van 8).
BANTZINGER, C.A.B., C.A.B. Bantzinger, tekenaar. (Inleiding Hans Redeker).
ROUGE, E. [EMMANUEL] DE, Etude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale.
COTHEREL, [ANDRÉ], La verite triomphante de l'erreur, ou la defaite du Sieur du Bosq, ministre de Caën en Normandie. Par le Sr Cotherel, ministre converti, du dioceze d'Agen.
REIMARUS, HERMANN SAMUEL, Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja