AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, Boletim Geral do Ultramar, ano XLIV No. 511, Janeiro - No. 522, Dezembro 1968.
BOUCHOUT, ALANUS, Lux Ss. Rosarii proponens varia in ejus propagationem ac pluribus conceptibus ex variis auctoribus desumptis ornata... Item: Tractatulus de archiconfraternitate Ss. Nominis Dei. Studio et opera. Second part with separate title: Tractatus de praeclarissima Ss. Nominis Jesu Archi-confraternitate.
WIND, S. DE, Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoover dezelve zijn uitgegeven.
TERWEY, S. & EMMINK, A. (eds.), Grafisch tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vakblad voor de typografie in Nederlandsch-Indië. Eerste jaargang 1917. (No. 1, Februari 1917 - No. 12, Januari 1918).
DOMSELAAR [DOMSELAER], TOBIAS VAN (anon. publ.), Het ontroerde Nederlandt, door de wapens des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten. (First vol. bound with:) Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen in den iare 1672.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui