MOISEL, M. & ERDMANN, G., Karte von Kamerun, F2. Fumbán. 1:300000. Bearbeitet von M. Moisel. Konstruiert u. gezeichnet v. G. Erdmann.
SMIDS, LUD., Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
RACER, J.W., Overysselsche gedenkstukken, eerste stuk, vervattende een verhandeling over het recht der jagt, van de kleine steden in Overyssel, en in het byzonder van Oldenzaal (...), (&) Vervolg van het eerste stuk (...), (&) Bewysstukken tot de Verhandeling (...).
DEVENTER, L. VAN, Cinquante années de l'histoire fédérale de l'Allemagne. Etude historique et politique.
KLEERKOOPER, M.M. & STOCKUM, W.P. VAN, De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui