LASTDRAGER, A.J., Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden.
VOGEL, PAUL JOACHIM SIEGMUND, Biographie grosser und berühmter Männer des Alterthums.
VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT, Studie-materiaal voor vrouwenkiesrecht.
ASSEMBLEE NATIONALE, Loi relative aux armemens des vaisseaux destinés pour le commerce des isles & colonies françoises. Donnée à Paris, le 17 juillet 1791. No. 1082.
N/A, Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes