HOF VAN HOLLAND, Publicatie. 't Hof van Holland ende Magistraet van 's Gravenhage, in ervaring gekomen zijnde, dat t' seedert eenige tijt herwaarts nu en dan sommige jongens zig niet hebben ontzien langs de publijke straeten te saemen te rotten met stokken en geweer, en zig te verdeelen in partijen, onder verschillende benamingen, van welke partijen de eene tegens den anderen komt te vegten, slaan en gooijen, waar door niet anders als menigvuldige ongelukken te verwagten zijn ... op poene van aanhouding en arbitraire correctie ... Gedaen in 's Gravenhage den 3. Mey 1748. In kennisse van ons R.V. Bleiswyk, Johan Steenis.
DEPPING, G.B., Les soirées d'hiver, ou entretiens d'un père avec ses enfans, sur le génie, les moeurs et l'industrie des divers peuples de la terre, I/II.
HART, FRANCIS RUSSELL, Admirals of the Caribbean.
BRUGMANS, H. & A. LOOSJES, Amsterdam in beeld. Ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der stad.
SURINAME. Gouvernementsblad van Suriname 1941.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes