UYTENHAGE DE MIST, J. (toegeschreven aan), De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt ende West-Frieslandt. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders ... Prins Willem de I. en ... Prins Willem de II. Gebonden met: J. C[ATTENBAERT], Hollands op-komst, oft bedenkingen, op de schaadelijke schriften, genaamt Grafelyke regeeringe, en interest van Holland. Uit-gegeven door V.D.H. [= Pieter de la Court].
DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS, Exporters directory 1936. Netherlands Indies. Issued by the Department of Economic Affairs, Bureau of Commerce.
BERG, J.C. VAN DEN, De werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's Die Erde und ihre Völker. III: Amerika en Australië.
UNIVERSITY OF MINNESOTA LIBRARY, The Merchant Explorer. A commentary on selected recent acquisitions. Vols. 3-35 (vols.7, 11, 16, 21, 23, 30 are missing). An occasional publication of the James Ford Bell Collection.
DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (et al, eds.), Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 7e jaargang, aflevering 1 (Januari 1927).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes