GRESHOFF, M. (ed.), Rumphius gedenkboek 1702-1902.
KRAUSE, GREGOR, Borneo. I: Einleitung; II: Urwaldbilder; III: Affenbilder.
EFFEN, JUSTUS VAN, De misantrope, of de gestrenge zedenmeester. In het Fransch geschreven door Justus van Effen... en in het Nederduits vertaalt door P. le Clercq.
RIJN, G. VAN & OMMEREN, C. VAN, Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland. Deel 11: Register.
SEABROOK, W.B., The magic island.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes