LEEUWEN, SIMON VAN, Costumen, keuren ende ordonnantien, van het baljuschap ende lande van Rijnland.
SCHMITZ, LEONHARD, Geschiedenis van Griekenland, van de vroegste tijden af tot de verwoesting van Corinthus, 146 v.C. Naar het Engelsch.
EB, VAN DER, TIMMERMAN, J.B. & LIJNACKER, Graaf Carlo Vidua.
TUMBELAKA, ROLAND, Ziekte van Redlich-Alzheimer.
KNAG, Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 4e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes