GOULARD, [THOMAS], Herrn Goulards Chirurgische Werke. Aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede versehen von Zacharias Vogel.
WOLF, JACOB, De tabak en de tabaksfabrikaten. Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram.
AMSTERDAM. Kennisgeving. Burgemeesteren der stad Amsterdam voldoende aan het verzoek hun gedaan door de verzorgers der Stads-Armenscholen, berigten mits dezen aan de goede burgerij, dat de gewone jaarlijksche kollekte, ten behoeve van voormelde scholen, zijn zal op Vr dag den 17den dezer maand ... (Amsterdam, den 7den Maart 1815. P.A. van Boetzelaer, H. van Slingelandt).
MOSER, HENRI, A travers l'Asie Centrale: La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
VRIES, A.G.C. DE, De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes