BOSSUET, JACQUES BENIGNE, Exposition de la doctrine de l'Eglise catholique sur les matières de controverse. Dernière édition, augmentée d'un avertissement de l'auteur & de diverses approbations.
WURM, STEFAN, Studies in the Kiwai languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
HAGELBERG, W., Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst. A: Zoogdieren, mammalia; B: Vogels, aves; C: Amphibiën, reptilia et amphibia; D: Visschen, pisces; E: Gelede dieren, articulata & arthrozoa; F: Weekdieren, mollusca; G: Wormen, vermes; stekelhuidigen, echinodermata; holzakdieren, coelenterata; vormlooze dieren, protozoa.
GEER VAN JUTFAAS, J.L.W. DE, Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta (1587-1652). Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
STAATEN GENERAAL, Publicatie ... Doen te weeten, dat wy op ons placaat van den 12 November 1784 den uitvoer van verscheyde articulen daar in gemeld, naar de Oostenryksche Nederlanden, hebbende verboden, in de presente omstandigheden, goedgevonden hebben ... nogtans, dat den uitvoer van rundvee ... binnen deese landen, verboode blyve. (Aldus gedaan en gearresteert ter vergadering ... op den 21 November 1785. Was geparapheert, J. Romswinckel ... geteekent H. Fagel).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes