Martinet, J.F. Het vereenigd Nederland
AA, ROBIDÉ VAN DER, C.P.E. De gevolgen van Huisselijke achteloosheid, wanorde en verkwisting, in voorbeelden uitgegeven door de maatschappij: Tot Nut van
Catechismus - Catechismus of onderwyzing in de Christelyke leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd; Benevens de noodige Morgen- Avond en anderen Gebeden. Nauwkeurig overzien etc.
Anoniem Waar men een huis van bouwt. Nieuwe Nederlandsche kinderboeken.
HALLEMA, A. Anton Pieck, Catalogus en beschrijving van zijn prenten en schilderijen.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja