DAPPEREN, D. VAN. Aanvankelijk onderwijs in de Muzijk en het zingen; of handboekje voor onderwijzers, om kinderen deze wetenschappen reeds eenigzins vroegtijdig te leeren beoefenen. Tweede stukje.
Martinet, J.F. Het vereenigd Nederland
ANONIEM Geschenk voor de juffrouwen.
Catechismus - Catechismus of onderwyzing in de Christelyke leere, zoo als die in de Nederduitsche Gereformeerde Kerken en Schoolen van Nederland, word geleerd; Benevens de noodige Morgen- Avond en anderen Gebeden. Nauwkeurig overzien etc.
Anoniem Katechismus, Of Onderwijzing In de Christelijke Leer / die in de Nederlandsche Gereformeerde kerken en Scholen geleerd wordt. Benevens De Dagelyksche Gebeden. Op nieuw overgezien / en in Spelling verbeeterd.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes