Lang, Andrew The book of romance, edited by Andrew Lang. With numerous illustrations by H.J. Ford.
Anoniem Caricatuur-Historie van Napoleon III. Naar het Engelsch, met 135 houtsneéplaten.
Anoniem Hollandsch Penning - Magazijn voor de Jeugd. Negende Jaargang, 1843
Muller, C C. Muller's laatste vruchten voor de Nederlandsche Jeugd.
Anoniem Boven en onder den grond: met gekleurde plaatjes.
 Dans les livres:
 1ère édition:
 Signé:
 Reliure: Relié
Broché
 Jaquette: Oui