Schuur, Koos Novemberland
Carlégle Op reis met de Ark van Noach
Abbing, J.J. Het Schip; gesprekken over den Oorsprong en voortgang van den Scheepsbouw, de Zeevaart, de verschillende soorten van Schepen, enz. Waarbij een aanhangsel, bevattende eene plaat en beschrijving der samenstelling en tuigaadje van eenige schepen uit onzen tijd, door D.A. Teupken. Met een aantal Plaatjes, Tekstfiguren en vijf Vlaggekaartjes.
Anoniem Waar men een huis van bouwt. Nieuwe Nederlandsche kinderboeken.
ANONIEM Landelijke Tafereelen.
 In boeken:
 Eerste druk:
 Gesigneerd:
 Band: Gebonden
Paperback/Ingenaaid
 Stofomslag: Ja