Antiquariaat Dik Ramkema: Education
gefunden: 97 Bücher auf 7 Seiten. Dies ist Seite 1
- Nächste Seite

 
ALLEBÉ, G.A.N
De ontwikkeling van het kind naar lichaam en geest. Handleiding voor moeders
Amsterdam, Tj. van Holkema 1887, 6de herziene uitgave, (IV),380p. ills. uitslaande tabel, verguld linnen Rug licht beschadigd
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 9387
€  15.00 | CHF 15]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: history of education

 
ALTERA, J.
Tekenlessen aan leerlingen van 13 tot 16 jaar ten gebruike aan scholen voor voortgezet- en uitgebreid lager onderwijs en de lagere klassen van middelbare scholen.
Groningen, P. Noordhoff, 1948, 87p. 5 kleurenplaten en vele zw/wit tekst-illustraties, bedrukt omslag, ingenaaid. Staat: Matig; rug beschadigd, omslag smoezelig.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 12049
€  18.00 | CHF 18]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: art / drawing

 
[ANONIEM]
Bijbelsch lees- en leerboekje, voor zondags-scholen en catechizatiën.
Leyden, D. Du Mortie en Zn. 1852, 4de druk, 68p. blind omslag, 16cm. Staat: Goed. Gedrukt in Gotisch en Romeinse lettertypes.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 7078
€  15.00 | CHF 15]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: reading / writing / etc.

 
[ANONIEM]
Brief van een Luterschen Koster en School-Leeraar, aan de S. T. Heeren Schryvers van de Nederlandsche Bibliotheek.
Amsterdam, P. Spriet . a. (1777), 2de druk, 108p. contemporain gemarmerd omslag, 8vo. Staat: Goed; naam en cijfer op titelpagina. Ondertekening op pagina 106: T.T. te Orthodoxopen en DW. Alethophel, koster en School-Leraar alhier, twee namen komen regelmatig terug: Hofsted en D. Habbema.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 11966
€  35.00 | CHF 34.5]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: history of education

 
[ANONIEM]
Geschiedkundige Atlas van Nederland, in Zestien Kaarten, met toelichtenden tekst.
Amsterdam, C.L. Brinkman, z.j. (ca.1890), 8 tekstpagina's en 16 eenzijdig bedrukte platen met kaarten (14 in kleurenlithografie en 2 zwart-wit), oorspronkelijk bedrukt omslag met uitgeverslijst op achteromslag, 26 cm. Staat: Mooi; onderkant rug licht beschadigd.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 11441
€  24.00 | CHF 24]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: reading / writing / etc.

 
[ANONIEM]
de Hygiëne in het schoolleven.
Amsterdam, W. Versluys, 1904, VIII,429p. ills. gebonden. Staat: Matig / Redelijk; rug beschadigd, gespleten op scharnier.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 11888
€  15.00 | CHF 15]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: history of education

 
[ANONIEM]
Stukken het schoolwezen betreffende. Eerste bundel. 1785-1792. Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Convoluut van 6 stukjes in 1 band. Inhoud: 1. Verhandeling over het onderwijs in het Spellen, Leezen en Schrijven; 2. Kunstmaatig Leezen; 3. Spel- en Leesboekjen voor eerstbeginnende; 4. Trap der Jeugd; 5. Leeslesjens behoorende bij de Verhandeling over het Kunstmaatig Leezen; 6. Schoolboekjen van Nederlandsche Deugden.
Leyden en Deventer, D. Du Mortier en Zn. & J.H. de Lange Stukje [1], 1791, (IV),48p.; [2], 1789, 2de verbeterde druk, (I),72p.; [3], 1789, 3de verbeterde druk, 20p.; [4], 1791, 64p.; [5], z.j. 2de druk, 58p.; [6], 1788, 48p. 13 gegraveerde platen (1 uitslaand), titelvignet, diverse kop- en sluitvignetten. Verguld halfleer met vijf ribben, marokijn titel- en nummerlabel. Staat: Goed. Papier op platten beschadigd, leren hoek op bovenkant achterplat ontbreekt. Bijzonder convoluut van belangrijke stukjes uitgegeven door de Mij. Tot Nut van 't Algemeen, opeenvolgend in moeilijkheids graad. De illustraties in de diverse stukjes zijn als volgt: stukje 1) uitslaande plaat van schoolbank/ tafel; 3) twee pagina's met alfabetten; 4) twee pagina's met letters en enkele schrijfvoorbeelden inclusief drie gegraveerde pagina's met 'oudschryf a,b,c en voorbeelden'; 6) zes kopergravures. Twee namen: L. Dupper bij het 1e stukje en M. Nieuwenhijzen ondertekende de andere stukjes.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 7859
€  595.00 | CHF 586]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: Mij: Tot Nut van het Algemeen

 
[ANONIEM]
Trap Der Jeugd. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Leyden, Deventer en Groningen, D. Du Mortier en Zn. J. de Lange en J. Oomkens, 1827, 11de druk, 48p. titelvignet, 2 uitslaande platen met voorbeelden van handschrift, gedrukt in verschillende lettertypen, blind omslag uit de tijd, kl.8vo. 15,5 x 10 cm. Staat: Goed. Ezelsorig. Op de titelpagina in oud handschrift; 'G.J. van de Linde'. Huiskamp T76; Forum Children's world of Learning I, 95.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 6341
€  160.00 | CHF 158]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: Mij: Tot Nut van het Algemeen

 
[ANONIEM]
Uitstapjes in het rijk der natuur. Leesboek voor de Volksschool. Met eene aanbeveling van Dr. M. Salverda. Met 12 Plaatjes.
Groningen, P. Noordhoff en M. Smit, (1871), (4), 96p. 12 getinte litho's, half linnen uit de tijd, kl.8vo. Binding zwak, rug licht besch. vlek op pagina 11. De luchtballons, p.58-61, met plaat.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 8998
€  20.00 | CHF 20]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: reading / writing / etc.

 
[ANONIEM]
Zedekundig Leesboek, in den vorm van geschiedenissen, ten dienste der scholen. Uitgegeven door de Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen.
Leyden etc. D. Du Mortier en Zn. 1819, 8ste druk, 141p. contemporain blind omslag. Rug ontbreekt, vochtvlekkig.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 7851
€  40.00 | CHF 39.5]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: Mij: Tot Nut van het Algemeen

 
ANSLIJN NZ., N.
Aanleiding tot het plaatsen der Schei- en Zinteekens.
Leyden, D. Du Mortier en Zn. 1827, VIII, 80p. karton uit de tijd karton. Staat: Goed. Rug overgeplakt met papierstrook, binding zwak. Zeldzame verhandeling van de auteur van de Brave Hendrik.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 6720
€  60.00 | CHF 59.5]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: reading / writing / etc.

 
ANSLIJN N.Z, N.
De Brave Hendrik een leesboekje voor jonge kinderen.
Zutfen, A.E.C. van Someren, 1877, 60ste druk, 32p. bedrukt omslag, 17cm. Staat: Redelijk, vooromslag los. Uitgever op vooromslag: Amsterdam, Ten Brink & De Vries, met reclame voor deze uitgever op binnenkant voor- en achteromslag en achterkant. Curieuze late Brave Hendrik, 1ste druk 1809.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 13637
€  50.00 | CHF 49.5]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: 19th century

 
ASSELBERGS-NEESSEN, VERA.
Kind, Kunst en Opvoeding. De Nederlandse beweging voor beeldende expressie (1876-1968).
Amersfoort, Acco, 1989, IV, 321p. geïllustreerd in kleur en zwart-wit, ingenaaid, gedecoreerd slap karton, 27 cm. Staat: Goed.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 6862
€  18.00 | CHF 18]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: history

 
BEEMER, F.A. EN PILON, H.
De Kinderwerktuin.
Assen Floralia 1919, 62p. 5 foto's in de tekst, gedecoreerd omslag, geniet. Staat: Redelijk; rug- en binnenscharnier versterkt met plakband. Kindertuinen te Hilversum.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 12129
€  15.00 | CHF 15]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: history of education

 
BERGH, G.C.
Aesthetische Bewegingskunst. Leerwijze en leerstof in Hollandsche turnvaktaal voor gymnastiekvereenigingen.
Rotterdam Nijgh & v. Ditmar 1932, 136p. en 25 foto pagina's, bedrukt omslag, ingenaaid, 24 cm. Staat: Goed; twee bibliotheek stempeltjes. Foto's in de stijl van laban en Duncan.
Antiquariaat Dik RamkemaProfessionelle Verkäufer
Buchzahl: 12090
€  30.00 | CHF 30]
Katalog: Education
Sonstige Stichworte: music / dance / gymnastic

| Seiten: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | - Nächste Seite