BREST VAN KEMPEN, J.J. (anon. gepubliceerd), De nieuwe rarekiek, vertoonende de weêrgalooze daden van den fameuzen Daine en zoo veel andere Belgische helden, van de roemruchtige tien dagen, van 2 tot 12 Augustus 1831.
BALAU, SYLV., Les sources de l'histoire de Liége au Moyen age. Etude critique.
DIJK MZ., J. VAN, Album der Christelijke Philanthropische Inrichtingen te Doetinchem en Utrecht, tot aandenken uit dankbare herinnering aan de mede stichters en stichteressen. Present exemplaar.
KPM LINE, A short guide to the Borobudur.
REGLEMENT VAN POLITIE, Geschiedenis van het reglement van politie op de waterstaatswerken, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland, 1880-1901.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes