FRIESLAND. Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Friesland, in derzelver gewone vergadering van den jare 1849.
N/A, Kongl. Svenska Vitterhets-Academiens handlingar. Förste delen.
BARTHOLOMEW, Map of New Zealand in layer colouring, with roads and other features. Scale 1:2,000,000.
VROLIK, G. (secr.), Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweede deel.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes