CARY, JOHN, Cary's British traveller, or, an abridged edition of his New Itinerary: containing the whole of the roads, direct and cross, throughout England and Wales; with many of the principal roads in Scotland. As described in his larger work, from an actual admeasurement made by order of (...) the Postmaster General, for official purposes, under the direction and inspection of Thomas Hasker.
BERGH, L.P.C. VAN DEN, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Uitgegeven van wege de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Eerste afdeeling: tot het einde van het Hollandsche Huis (in twee delen).
SCHEER DE LIONASTRE, JEAN-FREDERIC, Theorie balistique.
N/A, Tarif, gearresteert tusschen de commissarissen van Sijne Alder-Christelijckste Majesteyt, en den commissaris van de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, in gevolge van het XII. articul van 't tractaet van commercie, geslooten tot Rijswijck den 20. September 1697. Behelsende de rechten die betaelt sullen werden soo op het inkomen van Sijne Majesteyts Rijcken, van de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch, de visscheryen en de fabrique vande onderdanen der Staten Generael; als op het inkomen inde Vereenigde Nederlanden, op de waren en koopmanschappen, zijnde van het gewasch en de fabricque van Vranckrijck.
HOLLANDER, J.J. DE, Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes