STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 22 Maart 1787. Advis van Gecommitteerde Raaden Noorder-Quartier op 't verzoek van 't Dyk-Collegie van den Hondsbossche en Duinen van Petten, om verhoging van den Schoorlsche Dyk op 's Lands kosten en subsidie; en nader op 't daar toe verzogte subsidie door 't Dyk-Collegie van de Zype en Hazepolder. Overgenoomen. 22 Maart 1787.
FARGUE, J.T. LA, Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen des tyds. I: Het waare interest van 't misleide Nederland; II: Verhandeling van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III: Voornaamste staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen Vrede; IV: Historie van de zeemagt van Vrankryk.
MOLLET, JEAN-LOUIS (anonymously published), Sophie, ou Lettres de deux amies, recueillies et publiées par un Citoyen de Genève.
VETH, P.J. (text), Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C.L. van Kesteren.
KAGAN, RICHARD L. & MARIAS, FERNANDO, Urban images of the Hispanic world, 1493-1793.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes