STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.
GREW, J.C., Sport and travel in the Far East. With a foreword by Theodore Roosevelt.
VENNER, DOMINIQUE & WESTERLING, R.P.P., Westerling, de eenling.
MARPERGER, PAULUS JACOB, Beknopte geographische en historische beschryving van alle de landen en provincien die den Koninglyken Pruissischen en Keur-Brandenburgschen schepter in Duitschland onderworpen zyn. Uit het Hoogduytsch vertaald door Balduinus van der Aa.
OLLEFEN, L. VAN, De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: 't Dorp Limmen.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes