RIBEIRO, VITOR, A Santa Casa da Misericordia de Lisboa. Subsidios para a sua historia, 1498-1898. Institução, vida historica, estado presente e seu futuro.
COMTE, PIETER LE, Praktikale zeevaartkunde en theoretische kennis, voor handel en scheepvaart.
HOPP, WALLACE J. & SPEARMAN, MARK L., Factory physics.
ANON., De Engelsche marsch; versien met allerlei soorten van nieuwe onvergelijkelijke verrekykers, en brillen. Vertonende den tegenwoordigen staat van alle koningrijken en landen van Europa. Met een korte verbeeldinge van de afkomste, het leven en de daden van Pater Peters, en een dispuit tusschen hem en een Engelsch Protestant.
ALMANAK. Almanak van vernuft en smaak voor het jaar 1799.
GALLONI, ANT. [GALLONIO, ANTONIO, GALLONIUS], De S.S. Martyrum cruciatibus liber. Quo instrumenta & modi quibus ijdem martyres olim torquebantur, simul perspicuè descripta, & tabulis aeneis accuratissimè expressa sunt.
STARLING, THOMAS, Geographical annual or family cabinet atlas.
LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (ET AL), Over-gheset uyt de Latijnsche tale. Articulen van vrede, unie, ende eeuwich verbondt, besloten tusschen syne doorluchtighste hoogheyt, den heere Olivier, Heere Protector vande Republijcque van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt, etc. ter eenre: Ende de hooge ende mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provintien, ter andere zyde.
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1892. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
ROUGE, E. [EMMANUEL] DE, Etude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale.
LANGENDYK, PIETER, De gedichten, eerste t/m derde deel. (Meegebonden:) De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
VOLTAIRE (ANON. PUBL.), Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
BERGH, L.P.C. VAN DEN, Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, naar de bronnen bewerkt.
CLERCQ, PIETER LE, Algemeene verhandeling van de heerschappy der zee, en een compleet lichaam van de zee-rechten: vervattende al het weetenswaardigste dat over dit stuk te vinden is. (...). Gelyk ook dat voortreffelyk lichaam van zee-rechten, in Vrankryk uitgegeven in 1681 (...). Mitsgaders verscheide dissertatiën over de jurisdictie en maniere van procedeeren in de Admiraliteit van Engeland (...). Waar by komt een aanhangsel rakende den tegenwoordigen staat en reglementen van de Admiraliteit en scheepsmagt van Engeland. Gevolgd van een vollediger nieuw aanhangsel raakende het zelfde onderwerp. (...).
HUBERT, H.J. & NIEUWENKAMP, W.O.J., Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geïllustreerde catalogus.aangevangen door H.J. Hubert en voltooid door W.O.J.N.
MILLOT, ABBE, Oeuvres de l'Abbé Millot, continuées par MM. Millon, Delisle de Sales, etc. Tome 1-7: Histoire ancienne (tome I-III) & Histoire moderne (tome I-IV).
BROWN, THEODORE MOREY, The work of G. Rietveld architect.
NEDERLANDSCH-INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN LANDBOUW, Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië. Deel XI, nieuwe serie deel VI.
TAM, CAPITAINE, A Madagascar. Carnet de campagne d'un officier.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes