SURINAME. Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1923.
BARBIER, ANT.-ALEX., Dictionnaire des ouvrages anonymes. Suite de la seconde édition des Supercheries littéraires dévoilées par J.-M. Querard. Publiée par Gustave Brunet et Pierre Jannet. (Incl. suppl. by Brunet and additions and corrections by H. Celani). (4 vol. set).
COLLEGIE ZEEMANSHOOP, Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1847. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
DJAJADININGRAT, HOESEIN (et al, eds.), Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 13e jaargang, aflevering 4 (Augustus 1933).
VAN BRAAM & THOMPSON, Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIII. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes