CONCERTGEBOUW, NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP HET, Geïllustreerd programma (tweede serie) der concerten van 9 October 1901 tot 11 Mei 1902.
DELESSERT, EUGENE, Voyages dans les deux Océans Atlantique et Pacifique, 1844 à 1847: Brésil, Etats-Unis, Cap de Bonne-Espérance, Nouvelle-Hollande, Nouvelle-Zélande, Taiti, Philippines, Chine, Java, Indes Orientales, Egypte.
LEEWEN [LEEUWEN], SIMON VAN, Korte besgryving van het Lugdunum Batavorum nu Leyden: Vervatende een verhaal van haar grond-stand, oudheid, opkomst, voort-gang, ende stads-bestier. Sampt het graven van den Ouden ende Nieuwen Rijn, met de oude ende nieuwe uytwateringen van de selve.
REED, E.J., Our iron-clad ships; their qualities, performances, and cost. With chapters on turret ships, iron-clad rams, &c.
ANDRADE, JOSE IGNACIO, Cartas escriptas da India e da China nos annos de 1815 a 1835.
CASTEL MONCAYO, MARQUIS VAN, Memorie, gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal, door den Marquis van Castel Moncayo, envoyé extraordinaris van Spagne. In den Hage den 3 May 1684.
ASENSIO, JOSE MARIA, Cristóbal Colón: Su vida, sus viajes, sus descubrimientos. (2 vol. set). Espléndida edición, ilustrada con magníficas oleografías, copia de famosos cuadros de artistas españoles.
ZEEGERS, L.TH., Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
PALM, PEDRO D. DE, Landhuis Nooit Gedacht, Brakkeput Ariba, Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
NAGGE, W., Historie van Overijssel. Uitg.door J.Nanninga Uitterdijk, resp.door F.A.Hoefer.
STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, Placaat over de bevorderinge en beneficieeringe van des gemeene lands verpagte middelen en imposten. Gearresteert den 22 December 1733.
GROOT, HUGO DE, Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant, midtsgaders eeniger nabuyrige provincien, sulcx die was voor de veranderingh, ghevallen inden iare 1618. (...). Met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen.
BORG, J. VAN DEN, Statistische en andere bijdragen tot de kennis van het astigmatisme.
TOPOGRAFISCH BUREAU, Meetkunstige beschrijving van het Koningrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de Topografische en Militaire Kaart van het Rijk, uitgegeven op last van het Ministerie van Oorlog.
AMSTERDAM. Vryheid. Gelykheid. Broederschap. Notificatie . District 2. Grondvergadering 12. De stemgerechtigde burgers woonende in het huis No. 39 van de Grondvergadering en het district aan het hoofd dezes gemeld (...) worden ingevolge de publicatie van de provisioneele representanten van het volk van Holland, van den 7 January laatsl., opgeroepen tegen Vrijdag den 12 February ... eenen kiezer ... te benoemen. (Amsterdam den 23 January 1796. A.G. Verster, F.J. Pelletier).
ANON., Europa-rad.
BELLIN, N. & SCHLEY, J. VAN DER, Carte des costes de France et d'Espagne. Kaart van de kusten van Vrankryk en van Spanje.
VANGSTEIN, EINAR (ED.), Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette), Organ for hvalfangerforeningen. Jan. - Dec. 1952. 41. Arg., nrs. 1-12.
KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
LABOULAYE, EDOUARD, Histoire des Etats-Unis. Deuxième époque: La Guerre de l'Indépendance, 1763-1782.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes