PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 39: Description des Philippines, Celebes, Macassar, voyages de Jacques Le Maire & d'Engelbert Kaempfer.
AGRON, ANTOINE NICOLAS, Verzameling van opstellen, geschikt om de Belgische jeugd, door middel van haere moedertael, op eene regelmaetige en gemakkelyke wyze tot de kennis der Fransche tael op te leyden.
STAATEN GENERAAL, Articul-brief en instructie, rakende den oorlog ter zee, waar naar alle en een iegelyk, het zy admiraal, vice-admiraal, schout by nacht, capitein, luitenant, cadet, schipper, officiers, soldaaten, en matroozen ter zee dienende, zich zullen hebben te reguleeren, op de straffen, poenen en conditien daar in begreepen.
INDISCH GENOOTSCHAP, Vergadering van 16 Nov.1914 - Vergadering van 28 Dec.1934.
RAMBONNET, H.G., Geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie gedurende het tijdvak 1903-1928.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes