POORTENAAR, J., De Boroboedoer, zes etsen. Inleiding van N.J. Krom.
WILKEN, G.A., Het animisme bij de volken van den Indischen Archipel. eerste stuk.
N/A, Emigratiekaart van Australië.
LAWRENCE, HE., BEVERNINGK, H. VAN (et al), Over-gheset uyt de Latijnsche tale. Articulen van vrede, unie, ende eeuwich verbondt, besloten tusschen syne doorluchtighste hoogheyt, den heere Olivier, Heere Protector vande Republijcque van Engelandt, Schotlandt ende Yrlandt, etc. ter eenre: Ende de hooge ende mogende heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlandtsche Provintien, ter andere zyde.
ROUFFAER, G.P., Was Malaka Emporium voor 1400 A.D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari Ma Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste & Tweede gedeelte.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes