BLANCHARD, P., Lotgevallen van eenen reiziger in Afrika. Naar het Fransch.
DANZER, JACOB, Anleitung zur christlichen Moral für seine Schüler in Privatstunden. (3 vol. set).
STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in haer Edele Gr. Mog. vergaderinge genomen op Saturdagh den 28. Ianuary 1690.
KUIJK, LEONOOR, De meest afgelegene gewesten des aardkloots. De Nederlandse Antillen in teksten, gedrukt tot en met 1863.
SCHARP, J., Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes