CAPELLEN TOT DE MARSCH EN LATHMER, R.J. VAN DER, Advies van jonkheer R.J. van der Capellen tot de Marsch en Lathmer, beschreven in de Ridderschap des Graaffschaps Zutphen; over de by de provintie van Holland begeerde onbepaalde convoyen: op den extraordinaris Land-dag te Nymegen den 15. july 1779. ter Staatsvergadering uitgebragt.
SCHRASSERT, J., Practicae observationes, quibus continentur varios casus & quaestiones in praxi occurentes decidendi rationes & argumenta, ex jure Gelre-Zutphanico, & circumjacentium (...).
N/A, Conventie tusschen den Koningh van Denemarcken ter eenre, ende den Koningh van Groot Brittannien, en de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zyde, over de vaert en commercie van de Deensche schepen en onderdanen op Vranckrijck.
DOORNINCK, J.I. VAN, Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. I: Schuilnamen en naamletters; II: Naamlooze geschriften.
BONAFOUS, ABBÉ DE FONTENAY, LOUIS ABEL DE (attributed to), Esprit des livres défendus, ou Antilogies philosophiques; ouvrage dans lequel on a recueilli les morceaux les plus curieux & les plus intéressans sur la religion, la philosophie, les sciences & les arts, extrait des livres philosophiques les plus modernes
 in books:
 1st edition:
 Signed:
 Cover: Hardcover
Softcover
 Dustjacket: Yes