Ker, A. De Edelman en Boer (bedrieger bedrogen). Naar het Fransch. Teekeningen van A. De Ker.
SPOOR, GERARD J. (1832-1882)
[ANONYMOUS] Hop maar Janneke. Met 8 gekleurde plaatjes.
Heije, J.P. Asschepoester. Een Sprookje uit de oude doos; met Hoogduitsche vertaling door H. Heinze - Berg. Ets - Photogrammem door H.J. Burgers: Photo-Lithographie van A. Kroon, volgens de vinding van E.J. Asser.
MEERTEN GEB. SCHILPEROORT, A.B. VAN Proeve van een handboek voor jonge lieden. Tot godsdienstig bestuur van iederen dag van het jaar, volgens eene daarbij opgegevene bijbelspreuk.
 in den Büchern:
 Erstausgabe:
 Signiert:
 Band: Gebunden
Broschiert
 Schutzumslag: Ja