Total # of books: 39188. Max. 5000 are shown.
found: 5000 books on 334 pages. This is page 6
Previous page - Next page

 
[Deutschland, Auswärtigen Amst].
Die Auswärtige Politik der Bundesrepublik Deutschland.
KŲln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1972. Hardcover. 989 pp. Library stamp. Heavy item. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9783804684430.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #280073
€  15.00 [Appr.: US$ 16.33 | £UK 12.75 | JP• 2591]
Keywords: POLITICS, decolonialization international law

 
[Grotius,Hugo].
Autentijcque stucken, raeckende de saecke van den heer Hugo de Groot : tegenwoordigh Ambassadeur / wegen de kroonSweden / by sijne Majesteyt van Vranckrijck : Aenghaende verscheyden mis-duydingen tegen sijn E.E. onlanghs in openbare druck uytgestroyt.
['s Gravenhage] : [s.n.], anno 1642. No wrappers. 20 pp. 4to. Vignette on title-page. Taken from convolute. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - Contents : Commissie van pensionarisschap. -- Acte van indemniteyt. -- Extract uyt de Resolutie vande ... Staten van Hollandt ... 28. Iulij 1618. -- Extract uyt het vroedtschap-boeck van Rotterdam. 3. September 1618. -- Attestatie vande Heeren van Delff. --Acte aen ... Prince Maurits ... -- Advijs van rechtsgeleerde. Ce recueil de piŤces authentiques, ťditť sur le dťsir de Grotius, a paru ŗ La Haye. Ter Meulen & Diermanse 889, Knuttel 4887; STCN 861541448. Rare.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288647
€  120.00 [Appr.: US$ 130.64 | £UK 101 | JP• 20731]
Keywords: RECHT, *2006-100 Grotius Grotius, Hugo (1583-1645)

 
Award of Her Britannic Majesty's Government pursuant to the agreement for arbitration (compromiso) of a controversy between the Argentine Republic and the Republic of Chile concerning the region of the Beagle Channel.
London : HMSO, 1977. 2 Volumes. Paperback. xvii,152 pp. With separate portfolio with 4 folded maps. Volume [2] : Maps withouth title-page. On cover : Beagle Channel arbitration between the Republic of Argentine and the Republic of Chile; report and decision of the Court of arbitration, rendered to Her Britannic Majesty's Government in the United Kingdom. Very good complete set. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9780115916496.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #230527
€  40.00 [Appr.: US$ 43.55 | £UK 33.75 | JP• 6910]
Keywords: RECHT,

 
Badische Prozessordnung vom 31. 12. 1831 : mit Nachtrag vom 3. 8. 1837 : [Process-Ordnung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten für das Grossherzogtum Baden].
Aalen : Scientia Verlag, 1975. Hardcover. Neudruck der Ausgabe Karlsruhe, Groos, 1832-1837. ii,393 pp. (Neudrucke zivilprozessualer Kodifikationen und EntwŁrfe des 19. Jahrhunderts. Materialien zur Entwicklungsgeschichte der ZPO ; Band 3). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9783511047030.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #223766
€  60.00 [Appr.: US$ 65.32 | £UK 50.5 | JP• 10366]
Keywords: RECHT,

 
[Marsella, Dominicus Antonius].
De beato Hippolyto Galantinio auctore sodalitatis doctrinae christianae in urbe Florentia commentarius.
Romeae : ex typographia Perego-Salvioniana, 1826. Contemp. halfcalf binding. vi,87 pp. 8vo. Latin text. Fine copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - On the beatification of Ippoliti Galantini (1565-1619) in 1825. Galantini was an Italian roman catholic and founder of the Congregation of Christian Doctrine, he was called the Apostle of Florence. He was subject to malicious attacks, and accused of harboring heretic views, but was exonerated from all charges.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #230946
€  60.00 [Appr.: US$ 65.32 | £UK 50.5 | JP• 10366]

 
[Warin, Antoni].
Bedenkingen over het Muntwezen in het Koninkrijk der Nederlanden.
Den Haag: Gebroeders van Cleef,1824. Orig. wrappers. xx,94 pp. With 2 folded tables. - Bit waterstained & frontcover sl. damaged. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. - Antoine Warin (1772-1852) was een Nederlands rechter en politicus en was een van de meest oppositionele Tweede Kamerleden uit de tijd van Willem I. Hij was rechter in Amsterdam en de zoon van een prinsgezinde Amsterdamse regent Nicolaes Warin. Als voorstander van ministeriŽle verantwoordelijkheid, openbaarheid van financiŽn en vrijhandel een politiek medestander van Van Hogendorp, met wiens dochter hij was getrouwd. Hij werd in 1820 tot Kamerlid gekozen. Stemde samen met de Zuid-Nederlanders tegen heffing van accijns op meel. Werd daarna niet herkozen, maar keerde drie jaar later terug. Speelde enkele keren een belangrijke rol bij parlementaire nederlagen van de regering.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #135146
€  50.00 [Appr.: US$ 54.44 | £UK 42.25 | JP• 8638]
Keywords: ECONOMICS,

 
[Verbond van Nederlandsche Werkgevers].
Bedrijfsradenwet, verklaard en toegelicht (met tekst van de wet)
Den Haag : v/h Mouton, 1933. Halflinnen bibliotheekband. [6], 154 pp. Samengest. door het Secretariaat van het Verbond van Nederlandsche Werkgevers en het Secretariaat van Centraal Overleg in Arbeidszaken voor Werkgeversbonden. Library stamps. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #288794
€  13.50 [Appr.: US$ 14.7 | £UK 11.5 | JP• 2332]
Catalogue: Arbeidsrecht
Keywords: RECHT, *2006-100 arbeidsrecht Nederlands recht

 
Beleggers memo 2008.
Deventer : Kluwer, 2008. Paperback.19 cm. Verschijnt jaarlijks. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. ISBN 9789013052657.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #235689
€  13.50 [Appr.: US$ 14.7 | £UK 11.5 | JP• 2332]

 
Politieke Partij Democraten '66.
Beleidsprogram 1977-1981.
Den Haag, [Democraten '66], [1977]. Brochure. 90 pp. 21x15 cm. Uitgave April 1977. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #283552
€  12.50 [Appr.: US$ 13.61 | £UK 10.75 | JP• 2159]
Keywords: POLITICS, Energy policy

 
[Leeuwen, Simon van].
Bellum juridicum, ofte Den oorlogh der advocaten, bestaende in consultatien, advysen, deductien, advertissementen en diergelijcke schriftuyren van rechten, waer van d'een, d'andere, directelijck is contrariërende en welckers voorvallen, alle in het byzonder bekrachtight zijn, met resolutien, placaeten, sententien en gewijsdens, zoo van souveraine vergaederingen ...
't Amsterdam : by Hendrik en de weduwe van Dirk Boom, 1683. [First edition]. Contemp. vellum binding. [8],726,[10] pp. 4to. Woodcut vignette on title-page. Dutch text. Sl. marg. browned. Vellum sl. soiled. Some marg annotations in old hand in the index at the end. Very good copy. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - First edition of succesfull work on civil procedure attributed to Simon van Leeuwen (1626-1682), who gained a wide reputation as lawyer and writer on practical legal issues. Dekkers, 99, no 15; Zeylemaker, p. 128. Van Doorninck II, 66.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287727
€  450.00 [Appr.: US$ 489.92 | £UK 378.25 | JP• 77742]
Keywords: RECHT, *2006-100 rechtsgeschiedenis NL

 
[Benezit, Emmanuel].
Benezit dictionary of British graphic artists and illustrators.
New York, NY : Oxford University Press, 2012. 2 volumes. Hardcover. Dustjacket. ca. 1000 pp. ; 25 cm. Condition : new. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : new. ISBN 9780199923052.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #39959
€  103.00 [Appr.: US$ 112.14 | £UK 86.75 | JP• 17794]
Keywords: ART,

 
[Deutschland]
Bericht der Unterkommission des Deutsch-Niederländischen Grenzausschusses.
DŁsseldorf : [s.n.], den 17. Sept. 1959. Paperback. 50 pp. 30 cm. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #276321
€  15.00 [Appr.: US$ 16.33 | £UK 12.75 | JP• 2591]
Keywords: RECHT RECHT, international law, VŲlkerrecht

 
[Eine Landbauer in La Beauce].
Bericht über die Begebenheiten, welche sich mit einem Landbauer in La Beauce in den ersten Monaten des Jahres 1816 zugetragen haben.
WŁrzburg : Karl Strecker, 1927. Orig. printed boards. 161 pp. 16x11 cm. Joints weak. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #290864
€  40.00 [Appr.: US$ 43.55 | £UK 33.75 | JP• 6910]
Keywords: AGRICULTURE,

 
[Bataafsche Republiek].
Berigt wegens het Wetgevend Ligchaam en den Staatsraad der Bataafsche Republiek : mitsgaders de respective Hooge Collegiën en Bureaux daartoe specteerende : als mede wegens het departementaal bestuur en gerechtshof van Holland : de raad der gemeente en schepenen van Den Haag : Alles respectivelyk met de benaamingen der Leden daar in sessie hebbende, derzelver Ministers en Beampten, met aanwyzing hunner woonplaatsen [...] : Verbeterd voor den jare 1806.
In den Haag : bij de erve J. Thierry en C. Mensing, [1806]. Orig. boards. viii,203 pp. Paper on spine mostly gone. Rare, Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : good. - Eerdere versies verschenen in 1803 en 1804.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #287512
€  45.00 [Appr.: US$ 48.99 | £UK 38 | JP• 7774]
Keywords: RECHT, Nederlands recht, 19e Bataafsche Republiek

 
[Rijksmuseum Amsterdam].
Beschrijving van schilderijen van het Rijks-Museum te Amsterdam.
Uitgegeven op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken. 's-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij, 1881. Contemp. hal;fcloth binding. Printed boards. [2],136,vi pp. 8vo. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good.
Kloof Booksellers & Scientia VerlagProfessional seller
Book number: #275915
€  30.00 [Appr.: US$ 32.66 | £UK 25.25 | JP• 5183]
Keywords: ART,

Previous page | Pages: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | - Next page

New search  -