Antiquariaat Goltzius: Zilver
found: 6 books

 
[THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exercitie vande munte en[de] muntslach: Midtsgaders t' stuck vanden wissel ende wisselaers, scheyders, affineurs, gout ende silver-smeden, juweliers, ende alle andere in de Vereenichde Nederlanden. [BOUND WITH] 2. Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte, gearresteert ende uytgegeven by de [...] Staten Generael [...] op den sesten iulij 1610. [BOUND WITH] 3. Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck, once, engelsche, en? aes van alle ghevalueerde ende onghevalueerde munte.
Half vellum, Good copy. 1. text only, 2. and 3. with numerous illustrations of coins. 1. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. 2. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. 3. The Hague, Hillebrant Iacobsz, 1610. A very rare collection of three publication on coins in the Netherlands that belong together. The Beeldenaer and Munvael provide illustrations which accompany the text in the Placcaet.l B2292
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 60636
€  4255.00 [Appr.: US$ 4607.07 | £UK 3635.75 | JP 693028]

 
Begeer, S.A.C. e.a.
Zilversmeden van de stad Schoonhoven, Schoonhoven [ 1981? ], 175 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37588
€  34.50 [Appr.: US$ 37.35 | £UK 29.5 | JP 5619]
Catalogue: Zilver

 
Dubbe, B
Zwols zilver. Het Zwolse goud- en zilversmidsambacht en zijn meesters, Zwolle 1999, 200 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37956
€  32.20 [Appr.: US$ 34.86 | £UK 27.75 | JP 5245]
Catalogue: Zilver

 
Duyvené de Wit-KLinkhamer, Th. M.
Geschiedenis van het Nederlandse zilver, 2e druk, Amsterdam 1965, 268 pag., geb., geïll., met stofomslag. Als nieuw.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 36936
€  69.00 [Appr.: US$ 74.71 | £UK 59 | JP 11238]
Catalogue: Zilver

 
Emeis Jr., M.G.
Bonebakker 1792-1967. Amsterdam 1967, 89 p., geïll., geb.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 3082
€  27.60 [Appr.: US$ 29.88 | £UK 23.75 | JP 4495]

 
Hofman, W.A. en J.H. Leopold
Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 37896
€  55.20 [Appr.: US$ 59.77 | £UK 47.25 | JP 8991]
Catalogue: Zilver

| Pages: 1 |