Antiquariaat Goltzius: OLDENBARNEVELT
found: 12 books

 
---
Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
4, gebonden in perkament, (16)+366+142+(2) pag. Geillustreerd met een portretgravure naar Mierevelt. Goed exemplaar op groot papier. C1028l Rotterdam Bibliopolis pag. 129 A7; Haitsma Mulier/van der Lem 228 a. Titeluitgave van het boek uit 1648 met nieuw vr- en nawerk en met gefingeerd uitgeversadres. Lieven van Vrijheyd staat voor J. Naeranus en Loevesteyn voor Rotterdam. De opdracht aan he
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53792
€  517.50 [Appr.: US$ 560.82 | £UK 443.25 | JP 84184]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
---
Prent: 'Ik ben wel gerust te sterven, maer kan geen redenen bedenken waerom ik sterven moet' . Boven: 13 Mey 1619, links onder: pag. 432. Anonieme ets tonende Oldenbarnevelt en 5 andere personen ten voeten uit. 17e of 18e eeuws.
13,5x17 cm.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55569
€  34.50 [Appr.: US$ 37.39 | £UK 29.75 | JP 5612]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
---
Prent: 'Het doodvonnis J. van Oldenbarneveld aangezegd'. Litho, middenboven 1619, tonende Oldenbarnevelt in zijn kamer met 5 andere personen, allen ten voeten uit.
30x40 cm.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55573
€  23.00 [Appr.: US$ 24.93 | £UK 19.75 | JP 3742]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
---
Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt (...) en geexecuteert den 13-5-1619 op 't Binnenhof in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
4, zonder omslag, (16) pag. C1772. smalle marges. volledige tekst aanwezig, maar naam uitgever en ondertekenaar half aanwezig.l Knuttel 2884/2885/2886.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53787
€  55.20 [Appr.: US$ 59.82 | £UK 47.5 | JP 8980]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
---
Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].
4, geheel perkament, 36 pag. C0278l Knuttel 21552 b (exemplaar van 60 pag.) Van Orangistische kant bezorgde herdruk van de vonnissen over Van Ledenberg, Hogerbeets en Van Oldenbarnevelt. Het zeldzame boekje verscheen in afleveringen. De vierde en wellicht ook vijfde aflevering zijn niet aan
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53549
€  86.25 [Appr.: US$ 93.47 | £UK 74 | JP 14031]

 
---
Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
Facsimile druk (begin 20e eeuw), 28x19 cm., eenzijdig bedrukt in 2 kolommen. C3044
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55553
€  34.50 [Appr.: US$ 37.39 | £UK 29.75 | JP 5612]

 
---
Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.
Gebonden in perkament, (42)+650 pag., geillustreerd. C1030l Rotterdam Bibliopolis, pag. 126, nr. 170; Haitsma Mulier/van der Lem 228 a; Fruin, Verspr. Geschr. VII, pag. 470 e.v. Uitgebreide en verbeterde versie van het boekje uit 1669, met nieuwe (en betere) prenten. Het 'tweeden druk' op de titelpagina slaat op d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53794
€  431.25 [Appr.: US$ 467.35 | £UK 369.5 | JP 70153]

 
Gerlach, H.
Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
Gebonden, 707 pag. C2488
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55076
€  20.70 [Appr.: US$ 22.43 | £UK 17.75 | JP 3367]

 
Tex, J. den
Oldenbarnevelt, deel V, stambomen, kaarten, register. Groningen 1972, 209 p., geb. geïll.
Brown linen binding with gold lettering. In good condition, but without the printed paper dustjacket.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 4350
€  23.00 [Appr.: US$ 24.93 | £UK 19.75 | JP 3742]

 
Visscher, Claes Jansz
Prent: 'Afbeelding der justitie, geschiet den 13 May A° 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. Gravure, C.J. Visscher excu., tonende het Binnenhof met schavot voor de Ridderzaal waarop het onthoofden van Van Oldenbarnevelt. Rond het schavot veel volk.
18x36 cm. Fraaie gravure, kort afgesneden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55197
€  258.75 [Appr.: US$ 280.41 | £UK 221.75 | JP 42092]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
Visscher, Claes Jansz, naar
Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: 'C.J. Visscher excu.'. Op karton gemonteerd met zes portretten, ook C.J. Visscher excu., van Van Moersbergen, Oldenbarnevelt, Grotius, Hogerbeets, van Ledenberg en Wtenboogaardt.
18x37 cm., met de portretten: 53x37 cm.l Hollstein 31, copy a, 2e staat.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55570
€  201.25 [Appr.: US$ 218.1 | £UK 172.5 | JP 32738]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

 
Visscher, Claes Jansz, naar
Prent: 'Afbeelding der justitie geschiet den XIII May Ao 1619 aen Jan van Oldenbarnevelt, gewesene advocaat van Hollandt'. R. o.: C.J. Visscher excu.
18x37 cm.l Hollstein 31, copy a, 2e staat.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55571
€  172.50 [Appr.: US$ 186.94 | £UK 147.75 | JP 28061]
Catalogue: OLDENBARNEVELT

| Pages: 1 |