Deutsch  Français  Nederlands 

--- - Vaderlandsche missives van een Leidsch heer! aan zyn vriend in Amsterdam, No- 1. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Gillis van Ledenberch, (...) en over deszelfs cadaver, geëxecuteert den 15 Mey Anno 1619 (...) Tot een bijlaag om by Do. Bosch, zijn dicht, voor de vreije drukpers te plaatze, [gebonden met:] No- 2. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Rombout Hogerbeetz [gebonden met:] No- 3. Waarin voorkomt de volle sententie uitgesproken (...) over Johan van Oldenbarnevelt. Den Haag, Age etc. [1787].

4°, geheel perkament, 36 pag. C0278l Knuttel 21552 b (exemplaar van 60 pag.) Van Orangistische kant bezorgde herdruk van de vonnissen over Van Ledenberg, Hogerbeets en Van Oldenbarnevelt. Het zeldzame boekje verscheen in afleveringen. De vierde en wellicht ook vijfde aflevering zijn niet aan
EUR 86.25 [Appr.: US$ 93.47 | £UK 74 | JP¥ 14031] Book number 53549

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results