Deutsch  Français  Nederlands 

--- - Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.

Gebonden in perkament, (42)+650 pag., geillustreerd. C1030l Rotterdam Bibliopolis, pag. 126, nr. 170; Haitsma Mulier/van der Lem 228 a; Fruin, Verspr. Geschr. VII, pag. 470 e.v. Uitgebreide en verbeterde versie van het boekje uit 1669, met nieuwe (en betere) prenten. Het 'tweeden druk' op de titelpagina slaat op d
EUR 431.25 [Appr.: US$ 467.35 | £UK 369.5 | JP¥ 70153] Book number 53794

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results