Antiquariaat Goltzius: OLDENBARNEVELT criminality
found: 3 books

 
---
Verhael vanden doot des advocaets van Hollant Johan Olden-Barnevelt, hoe hy op den 13 Mey 1619 inden Haghe onthooft is, also ick 't selve gesien hebbe. Amsterdam, Broer Jansz, 1619.
Facsimile druk (begin 20e eeuw), 28x19 cm., eenzijdig bedrukt in 2 kolommen. C3044
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55553
€  34.50 [Appr.: US$ 37.35 | £UK 29.5 | JP¥ 5620]

 
---
Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.
Gebonden in perkament, (42)+650 pag., geillustreerd. C1030l Rotterdam Bibliopolis, pag. 126, nr. 170; Haitsma Mulier/van der Lem 228 a; Fruin, Verspr. Geschr. VII, pag. 470 e.v. Uitgebreide en verbeterde versie van het boekje uit 1669, met nieuwe (en betere) prenten. Het 'tweeden druk' op de titelpagina slaat op d
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 53794
€  431.25 [Appr.: US$ 466.82 | £UK 368.5 | JP¥ 70255]

 
Gerlach, H.
Het proces tegen Oldenbarnevelt en de 'maximen in den staet'. Haarlem, 1965 [dissertatie].
Gebonden, 707 pag. C2488
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 55076
€  20.70 [Appr.: US$ 22.41 | £UK 17.75 | JP¥ 3372]

| Pages: 1 |