Antiquariaat Goltzius: Militaria Scheepvaart
found: 6 books

 
BOLDINGH, H.J.; J.C.M. WARNSINCK; J.W. BLOEM; P.S. VAN 'T HAAF,
Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord. Den Helder [1929]. Geb., geïll., 325 p.
pp. 31-299: namen en personalia van de 2308 adelborsten die in de periode 1854-1929 werden opgeleid.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 318
€  51.75 [Appr.: US$ 56.07 | £UK 44.5 | JP 8438]

 
Boom, W.B.K., e.a. (red.);
Feestnummer van het Marineblad, uitgegeven ter herinnering aan de reunie-feesten op 14 en 15-9-1904, Den Helder 1904, 80 pag., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 44080
€  40.25 [Appr.: US$ 43.61 | £UK 34.5 | JP 6563]

 
Bosscher, Ph. M.,
De Koninklijke Marine in de Tweede wereldoorlog, 3 delen, Franeker 1984-1990, 635+675+490 pag., geb., geïll.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 47778
€  57.50 [Appr.: US$ 62.29 | £UK 49.25 | JP 9375]

 
Elias, J.E.
Het voorspel van den eersten Engelschen oorlog, 2 delen.
185 + 235 p., gell.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 19422
€  74.75 [Appr.: US$ 80.98 | £UK 64 | JP 12188]

 
HAAFF, P.S. VAN T EN M.J.C. KLAASSEN
Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
Band beschadigd, rug los; op pp 49-465 een naamlijst van adelborsten uit deze eeuw, met personalia.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 6374
€  103.50 [Appr.: US$ 112.13 | £UK 88.75 | JP 16875]

 
NAAMLIJST
Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,
12, 70 p (pp 52 e.v.: Reglement aanstelling adelborsten e.d. + ampliaties).
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7876
€  103.50 [Appr.: US$ 112.13 | £UK 88.75 | JP 16875]

| Pages: 1 |