Deutsch  Français  Nederlands 

NAAMLIJST - Naamlijst en rangschikking van het vaste corps zee-officieren, in dienst van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden, zoo als hetzelve zich bevindt op den 1sten September 1821,

12°, 70 p (pp 52 e.v.: Reglement aanstelling adelborsten e.d. + ampliaties).
EUR 103.50 [Appr.: US$ 112.29 | £UK 88.75 | JP¥ 16883] Book number 7876

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results