Antiquariaat Goltzius: Literature Manuscripts
found: 15 books

 
[Kersteman, Franciscus Lievens]
Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
4°: pi1 N-R 4 S 2 (-S2), gepag. [2] 87-128 pp. Alleen de derde van de vier brieven.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8573
€  86.25 [Appr.: US$ 92.32 | £UK 74.25 | JP¥ 14299]

 
[Pfeil, J.M.],
Luimige en ernstige opschriften en advertentien, deur en vensterbriefjes, memorieblaadjes en grafschriften, conjugatien en naamspelingen, vlag- en muurschriften, parodien enz., door J.M.P., Amsterdam, Bom, 1860.
Origineel bedrukt omslag,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 56792
€  46.00 [Appr.: US$ 49.24 | £UK 39.75 | JP¥ 7626]

 
Christianus [ps. v. Jan Hinlopen?]
Brief van Sophia aan mr. J. Kinker, de brieven, door denzelven op haren naam, aan mr. Rhijnvis Feith geschreven, betreffende. Uitgegeven door derzelver broeder Christianus. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1807.
8°: A 12, gepag.: 22 [2] p. Geen omslag. Zie over Hinlopen: Lit.: NBBW III, 591 Saalmink I, p. 396; Van Doorninck I, 98l Nadat Johannes Kinker een aanval-op-rijm van Rhijnvis Feith op de filosoof Kant onder de titel 'Brieven aan Sophië', beantwoord had met zijn eveneens berijmde 'Brieven van Sophië aan Mr. Rhijnvis Feith', komt in deze brochure Sophia zelf aan het woord,
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 7274
€  69.00 [Appr.: US$ 73.86 | £UK 59.5 | JP¥ 11439]

 
Heeroom
Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
8°: A 8 B 4, gepag.: 24 pp. Papieren omslag. Lit.: Buijnsters, Wolff & Deken (Leiden 1984), p. 118 Buijnsters (W&D) 250; Knuttel 20364l Hekeldichten op de misdragingen van een Groningse predikant. De auteur maakt handig gebruik van de commotie die ontstaan was over Betje Wolffs satire 'De Menuet en de Dominees Pruik'. De zinsnede "uit den zelfden hoek" is door sommige tijdgenoten opgevat
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8264
€  143.75 [Appr.: US$ 153.86 | £UK 123.75 | JP¥ 23831]

 
Huygen, Jan; Gesina Brit
Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
8°: A-L 8 (L4 als E2), gepag.: [22] 141 [3] [2] 5 [3] pp. Met een titelvignet en 12 etsen in de tekst door Jan Luyken. Contemp. perkament. Lit.: Te Winkel V, p.52; NNBW X, 396; F. & vd B. p.383 Van Eeghen/van der Kellen 352n; Forum IV, 2134; Landwehr 365; Scheurleer 92l De 'Stichtelyke rymen' van Jan Huygen (Amsterdam 1649 - na 1700) werden voor het eerst gedrukt in 1700 en zijn in de loop van de achttiende eeuw verscheidene malen herdrukt, alleen of samen met de 'Beginselen van Gods koninkrijk in den mensch' van zijn br
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8467
€  316.25 [Appr.: US$ 338.5 | £UK 272 | JP¥ 52429]

 
Japin, Jean (vert.); Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval (1); Pieter Langendijk (2); Lambert van den Broek (vert.); Joseph de La Font (3); Mich.
De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
8°: (1:)
¶ 4 A-E 8, gepag.: [8] 80 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Simon Fokke; (2:) * 4 A-C 8 (-C8, blanco?), gepag.: [8] 46 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Pieter Tanjé; (3:) * 4 A-B 8 C 4, gepag.: [8] 35 [5] pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Adriaan van der Laan; (4:) A-E 8 (-E8, blanco?); 77 [1] pp. Ongesigneerd schouwburgvignet met zinspreuk "Yver in liefd' bloejende"; (5:) A-D 8 E 4, gepag.: 72 pp.; (6:) pi 2 2pi1 A-D 8, gepag.: [6] 63 [1] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina; (7:) A-I 8, gepag. 144 pp.; (8:) pi 2 A-D 8 (D4 als D5, -D8, blanco?), gepag.: [4] 62 pp.; (9:) pi1 * 2 2* 4 A-C 8, gepag.: [14] 47 [1] pp. Met een gegraveerde titelpagina door Simon Fokke, het vignet van de schouwburg gegraveerd door A. van Buysen en bij de opdracht aan Pieter Schrick een kopvignet door Simon Fokke; (10:) A-D 8, gepag.: 62 [2] pp. Titelvignet met de zinspreuk "Honos alit artes"; (11:) A-D 8, gepag.: 64 pp. Gegraveerde titelpagina. (12:) A 4 2 A-D 8, gepag.: [8] 64 pp. Gegraveerde titelpagina (ingekleurd) door A. Schoonebeek en titelvignet van Nil Volentibus Arduum door G. Lairesse; (13:) A-E 8 (-E7,8 blanco?), gepag.: 76 pp. Contemp. perkament, goed exemplaar. Lit.: Dongelmans, Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen (Utrecht 1982); De Haas, Het repertoire van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001); Te Winkel IV, V; Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland; zie over Jaspin: Witsen Geysbeek IV, p.21; over Tysens: Van der Zijde, 'Gysbert Tysens (1693-1732). Een broodschrijver in de achttiende eeuw', in MedJCW 19 (1996); F. & vd B. p.828 (1) Van Aken II, p.142; Arpots (toneel) 12; CBMNL 4508; (2) Van Aken I, p.222; Arpos (toneel) 287; CBMNL 8369, Smit 89; (3) Van Aken II, p.205; CBMNL 4667; De Haas 461; (4) Van Aken II, p.227; CBMNL 4777; De Haas 289; (5) Van Aken II, 313; (6) Van Aken I, p.521; CBMNL 6750; (7) Van Aken II, p.93; CBMNL 2403; (8) Van Aken I, p.333; CBMNL 4942; (9) Van Aken I, p.488; Arpots (toneel) 416; CBMNL 4533; De Haas 279; (10) Van Aken II, p.273; Arpots (toneel) 603; CBMNL 469; (11) Van Aken I, p.168; Arpots (toneel) 235; CBMNL 7374; (12) Van Aken II, p.348; Arpots (toneel) 361; CBMNL 8014; Dongelmans 74; (13) Van Aken II, p.320; CBMNL 5277l Verzameling van twaalf blijspelen en één zinnespel, waarvan acht in eerste druk. Japin, de "niet onverdienstelijke" vertaler van 'De lastigheid der rykdommen', is verder een grote onbekende. Witsen Geysbeek weet nog twee andere stukken te noemen die hij u
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8487
€  914.25 [Appr.: US$ 978.58 | £UK 785.75 | JP¥ 151567]

 
Lublink den jongen, Joannes
Brieven en briefwisseling. Amsterdam, Johannes Allart, 1803.
8º: pi 4 A-X 8 (-X8, blanco), gepag.: 16, 333 [1] pp. Oorspronkelijk karton. De Vries, Beschaven! Letterkundige genootschappen in Nederland 1750-1800 (Nijmegen 2001) passim; Kalff VI p.564-569; NNBW V, 325 Saalmink II, p.1193l Reeks beschouwingen in briefvorm over uiteenlopende onderwerpen. Het zijn, schrijft Lublink in het voorwoord, deels echte, deels ideale, dus nooit verstuurde brieven. Ze gaan vooral over taalkunde en over godsdienst; in een zeer uitgebreide brief (68 pagi
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 8925
€  69.00 [Appr.: US$ 73.86 | £UK 59.5 | JP¥ 11439]

 
Pamphilius
Brief aan den Patriot. Harderwijk, D. van Lennip, [1747].
8º: A 8, gepag. 14 [2] pp. Zonder omslag. Knuttel 17751l In deze brief reageert Pamphilus (echte naam onbekend) op de derde aflevering van het weekblad 'De patriot, of politike bedenkingen over den staat der Vereenigde Nederlanden in 't jaar mdccxlvii', waarvan historieschrijver Jan Wagenaar de redacteur was. I
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17707
€  51.75 [Appr.: US$ 55.39 | £UK 44.5 | JP¥ 8579]

 
Petsch, Johannes
Redding der eere en leere van Leibnitz en Wolf, of Nodige en zedige aanmerkingen over zekeren brief van den heer H. Scheurleer, senior, geplaatst in het VI.stuk der Vaderlandsche Letter-oeffeningen, en teffens ook over het daarby gevoegde oordel (sic) der heren Letter-oeffenaeren, nopens de gevoelens van Leibnitz en Wolf. 3e druk. Haarlem, C.H. Bohn, 1761.
8º: A-C 8, gepag.: 48 pp. Zonder omslag. L2888l Pamflet waarin Petsch het opneemt voor de filosoof Leibniz en diens volgeling Wolff. De Noor Petsch werd in 1745 de eerste predikant bij de hernhutterse gemeente in Zeist, raakte in conflict met de oprichter van de beweging, graaf Zinzendorff, en leefde s
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17741
€  109.25 [Appr.: US$ 116.94 | £UK 94 | JP¥ 18112]

 
Regtuit, Jan [ps. van G.J. d'Ancona]
Eerste brief van Jan Regtuit, passagier van het zinkend schip De Neederlanden, gevoerd door kapitein Kaas. (Een leesboekje voor hen, die de scholen reeds verlaten hebben, en zich in het kunstmatig lezen willen oefenen.) 5e druk. Amsterdam, G.J. d'Ancona, [1843-1844]. [Gebonden met:] Tweede brief, Derde brief, Vierde brief, Vijfde brief, Zesde brief, 2e druk, Zevende brief, Achtste en laatste brief.
8º: 8 pp.; 8pp.; 16 pp., met in houtsnede het schip 'De Neederlanden' in zwaar weer voor het "Eiland van bezuiniging"; 16 pp.; 32 pp.; 16 pp.; 16 pp.; 16 pp. Oorspronkelijk papieren omslag, de achtste en laatste brief is los bijgevoegd. De Kempenaer 402
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 17868
€  172.50 [Appr.: US$ 184.64 | £UK 148.25 | JP¥ 28597]

 
V[issering?], Margaretha Sara
Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e druk. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1869.
8º: 6, 253 [1] pp. Linnen stempelband met zilveropdruk: een grafzerk met de letters M.S.V. Brinkman's catalogus 1850-1882 p.721l Brieven met een zeer godsdienstige inhoud van de jonggestorven Margaretha Sara V....(1838 - 1860). In 1864 was een eerste druk verschenen, bestemd voor familie en vrienden, met een fotografisch portret van de overledene. Geen van beide uitgaven in de NCC
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18535
€  103.50 [Appr.: US$ 110.78 | £UK 89 | JP¥ 17158]

 
Schouwburgbrand
Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
8º: A 8, gepag.: 16 pp. Zonder omslag, onopengesneden. Van Aken III, p.61; Knuttel 18991a
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18106
€  51.75 [Appr.: US$ 55.39 | £UK 44.5 | JP¥ 8579]

 
Smit, J.,
De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
Geplastificeerd. Originele papieren omslagen meegebonden.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 51258
€  43.70 [Appr.: US$ 46.77 | £UK 37.75 | JP¥ 7245]

 
Wibmer, Jean Baptiste Didier
Brief aan [...] Harmen Bakker, van beroep schuitenvoerder en hardlooper, op zijn eds. lustslot: Dikke-Grendel. Amsterdam, [z.n.], [ca. 1834].
8º: 8 pp. Zonder omslag.l Spotdicht op de Amsterdamse crimineel Harmen Bakker.
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18783
€  109.25 [Appr.: US$ 116.94 | £UK 94 | JP¥ 18112]

 
Witsen Geysbeek, Pieter Gerardus
Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het tempelfeest. Na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads Schouwburg. Briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1824.
8º: 24 pp. Oorspronkelijk papieren omslag. Knuttel 25339; Saalmink II, p.2197l Witsen Geysbeek is er eens goed voor gaan zitten om 'Het Tempelfeest', een gelegenheidsstuk van zijn collega-dichter Foppe waarmee het vijftigjarig jubileum van de Amsterdamse schouwburg werd gevierd, tot op de grond toe af te breken. Er deugde helemaal n
Antiquariaat GoltziusProfessional seller
Book number: 18851
€  69.00 [Appr.: US$ 73.86 | £UK 59.5 | JP¥ 11439]

| Pages: 1 |