Deutsch  Français  Nederlands 

Japin, Jean (vert.); Leonor Jean Christine Soulas d’Allainval (1); Pieter Langendijk (2); Lambert van den Broek (vert.); Joseph de La Font (3); Mich. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp

8°: (1:) ¶ 4 A-E 8, gepag.: [8] 80 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Simon Fokke; (2:) * 4 A-C 8 (-C8, blanco?), gepag.: [8] 46 pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Pieter Tanjé; (3:) * 4 A-B 8 C 4, gepag.: [8] 35 [5] pp. Schouwburgvignet gegraveerd door Adriaan van der Laan; (4:) A-E 8 (-E8, blanco?); 77 [1] pp. Ongesigneerd schouwburgvignet met zinspreuk "Yver in liefd' bloejende"; (5:) A-D 8 E 4, gepag.: 72 pp.; (6:) pi 2 2pi1 A-D 8, gepag.: [6] 63 [1] pp. Met een ongesigneerde gegraveerde titelpagina; (7:) A-I 8, gepag. 144 pp.; (8:) pi 2 A-D 8 (D4 als D5, -D8, blanco?), gepag.: [4] 62 pp.; (9:) pi1 * 2 2* 4 A-C 8, gepag.: [14] 47 [1] pp. Met een gegraveerde titelpagina door Simon Fokke, het vignet van de schouwburg gegraveerd door A. van Buysen en bij de opdracht aan Pieter Schrick een kopvignet door Simon Fokke; (10:) A-D 8, gepag.: 62 [2] pp. Titelvignet met de zinspreuk "Honos alit artes"; (11:) A-D 8, gepag.: 64 pp. Gegraveerde titelpagina. (12:) A 4 2 A-D 8, gepag.: [8] 64 pp. Gegraveerde titelpagina (ingekleurd) door A. Schoonebeek en titelvignet van Nil Volentibus Arduum door G. Lairesse; (13:) A-E 8 (-E7,8 blanco?), gepag.: 76 pp. Contemp. perkament, goed exemplaar. Lit.: Dongelmans, Nil Volentibus Arduum: documenten en bronnen (Utrecht 1982); De Haas, Het repertoire van de Amsterdamse schouwburg 1700-1772 (Maastricht 2001); Te Winkel IV, V; Worp, Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland; zie over Jaspin: Witsen Geysbeek IV, p.21; over Tysens: Van der Zijde, 'Gysbert Tysens (1693-1732). Een broodschrijver in de achttiende eeuw', in MedJCW 19 (1996); F. & vd B. p.828 (1) Van Aken II, p.142; Arpots (toneel) 12; CBMNL 4508; (2) Van Aken I, p.222; Arpos (toneel) 287; CBMNL 8369, Smit 89; (3) Van Aken II, p.205; CBMNL 4667; De Haas 461; (4) Van Aken II, p.227; CBMNL 4777; De Haas 289; (5) Van Aken II, 313; (6) Van Aken I, p.521; CBMNL 6750; (7) Van Aken II, p.93; CBMNL 2403; (8) Van Aken I, p.333; CBMNL 4942; (9) Van Aken I, p.488; Arpots (toneel) 416; CBMNL 4533; De Haas 279; (10) Van Aken II, p.273; Arpots (toneel) 603; CBMNL 469; (11) Van Aken I, p.168; Arpots (toneel) 235; CBMNL 7374; (12) Van Aken II, p.348; Arpots (toneel) 361; CBMNL 8014; Dongelmans 74; (13) Van Aken II, p.320; CBMNL 5277l Verzameling van twaalf blijspelen en één zinnespel, waarvan acht in eerste druk. Japin, de "niet onverdienstelijke" vertaler van 'De lastigheid der rykdommen', is verder een grote onbekende. Witsen Geysbeek weet nog twee andere stukken te noemen die hij u
EUR 914.25 [Appr.: US$ 978.79 | £UK 780.75 | JP¥ 150019] Book number 8487

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results