Deutsch  Français  Nederlands 

Heeroom - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].

8°: A 8 B 4, gepag.: 24 pp. Papieren omslag. Lit.: Buijnsters, Wolff & Deken (Leiden 1984), p. 118 Buijnsters (W&D) 250; Knuttel 20364l Hekeldichten op de misdragingen van een Groningse predikant. De auteur maakt handig gebruik van de commotie die ontstaan was over Betje Wolffs satire 'De Menuet en de Dominees Pruik'. De zinsnede "uit den zelfden hoek" is door sommige tijdgenoten opgevat
EUR 143.75 [Appr.: US$ 153.86 | £UK 123.75 | JP¥ 23831] Book number 8264

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results